Gebiedsplan Oud Noord 2020

image

Gebiedsplan 2020 voor gebied Oud Noord is hier te vinden

Saskia Müller heeft hierover ingesproken tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 4 december 2019. Het videoverslag van het hele agendapunt is te vinden op de site van Stadsdeel Noord, vanaf 1.58:14. 

Concepttekst Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham

image

Het langverwachte concept van de Herijking van het Investeringsbesluit voor Buiksloterham ligt ter inzage voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot en met 4 februari 2020. In de maanden hierna worden alle reacties verwerkt en vervolgens beantwoord in de Nota van Beantwoording. Alle inspraakreacties die worden overgenomen zorgen voor een herzien concept; de gemeente hoopt dat het definitieve besluit nog voor de zomer van 2020 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het is een groot document van 17 MB, dat hier te vinden is, en er ook te downloaden is, op de site van de gemeente Amsterdam. Op dezelfde pagina zijn andere relevante en interessante beleidsstukken te vinden. 

Een samenvatting met de belangrijkste punten uit het Herijkingsbesluit staat hier, met een directe link

 

 

De Buurtvisie van bewoners

image

Bewoners hebben in mei 2018 zelf een document gepubliceerd:Buiksloterham, buurtvisies voor de buurt. Onmisbaar voor iedereen die benieuwd is wat de bewoners zélf vinden. 

Gebiedsplan 2019 Oud Noord

image

Buiksloterham ligt in stadsdeel Noord en binnen het stadsdeel in het gebied Oud Noord.

In Amsterdam werken de gemeente en de stadsdelen met de gebiedscyclus. Jaarlijks stelt het stadsdeel een gebiedsplan op voor elk van de drie gebieden in Noord. Een keer per vier jaar schrijft men een gebiedsagenda, en elke twee jaar wordt de gebiedsanalyse getoetst en herzien. 

Het gebiedsplan werd geschreven door de ambtenaren van het gebiedsteam van het stadsdeel, in samenspraak met bewoners, ondernemers en organisaties die in de buurt actief zijn. De gemeenteraad stelde het gebiedsplan onlangs vast. De gebiedsagenda voor Oud Noord moet in juni 2019 vastgelegd worden.

Ook Buiksloterham komt aan de orde in het gebiedsplan van Oud Noord. De tekst is hier te vinden. 

 

Visies en plannen van de gemeente Amsterdam

image

Hoe zit het ook alweer met het Bestemmingsplan? Waar vind ik het Investeringsbesluit Buiksloterham? Wat is een spelregelkaart en wat heeft dit met Buiksloterham van doen? 

Deze en andere documenten zijn te vinden op de website van de gemeente Amsterdam. Te bereiken via deze link: https://www.amsterdam.nl/projecten/buiksloterham/plan-publ-buiksl/