Wat Buiksloterham Circulair is en doet

De wijk in met/On the Road with Buiksloterham Circulair

image

Nadat ze over Buiksloterham hebben gehoord of gelezen, willen veel mensen de wijk wel eens met eigen ogen zien. Buiksloterham Circulair voorziet hierin. 

De medewerkers verzorgen rondleidingen en geven uitleg over wat er hier gebeurt, waarom en sinds wanneer. Deze rondleidingen en inleidingen kunnen allerlei vormen aannemen, van een fietstocht tot een interactieve game.

Onlangs verzorgde Buiksloterham Circulair een rondleiding voor medewerkers van een woningbouwcorporatie. Zij gaven de volgende feedback: "Van mijn collega’s heb ik alleen maar positieve reacties ontvangen
over het programma: de presentatie, de discussie en de wandeling en de locatie: zaaltje en lunch.
Ik weet zeker dat deze middag mijn collega’s (incluis mijzelf) op dit onderwerp bijzonder heeft geïnspireerd om (verder) te zoeken naar innovaties op het gebied van circulariteit."

Graag gaan we in gesprek over uw wensen en de zakelijke aspecten. Stuur een e-mail naar info@buiksloterham.nl.

****

English: After having read about Buiksloterham, many people want to see and experience this innovative neighbourhood for themselves. The staff of Buiksloterham Circulair organise tours to explain what is happening, why and since when. These tours can take different forms, from a leisurely stroll to an interactive game.

Recently, Buiksloterham Circulair organised a tour for the staff of a social housing corporation. They gave this feedback: "From my colleagues I have heard nothing but positive responses about the program: the presentation, the discussion, the walk and the location: hall and lunch. I am sure that this afternoon has inspired my colleagues and myself to continue with our queries about innovations regarding circularity."

We are open to enquiries at info@buiksloterham.nl.  

 

Ons verhaal

image

Welkom in de circulaire woon- en werkwijk Buiksloterham in Amsterdam Noord. Lees hier het verhaal van Buiksloterham Circulair. 

 

De oerteksten: rapport en manifest

image

Buiksloterham Circulair is ontstaan om verschillende partners in het gebied goed met elkaar te laten samenwerken en de circulaire ontwikkeling op gang te helpen. 
De oprichters ondertekenden een gezamenlijk manifest op 5 maart 2015, in Pakhuis de Zwijger. In de tekst staan de uitgangspunten om samen te werken aan een circulaire wijk en de ambities voor het gebied Buiksloterham.
Het manifest is een van de twee oerteksten; een aanrader voor iedereen die wil weten wat hier gebeurt en waarom.  

Het manifest kwam niet uit de lucht vallen. De plannen begonnen met een rapport, geschreven door Metabolic, Studioninedots en Delva Landscape Architect, in opdracht van de later deelnemende partners. Het rapport heet Buiksloterham Circulair Visie & Ambitie en beschrijft het onderzoek naar de kansen, mogelijkheden en te nemen hobbels voor de circulaire ontwikkeling van het gebied Buiksloterham, tot een circulair functionerende woon- en werkwijk. Buiksloterham Circulair Visie & Ambitie is hier te vinden. Het rapport leidde tot concrete ambities en ideeën om ze te verwezelijken, die hun uitwerking kregen in het manifest, waar de deelnemende partners zich achter schaarden. Het manifest is (via een link op een pagina van de gemeente Amsterdam) hier te vinden. 

De Alliantie op bezoek 1

De Alliantie op bezoek 2

Hollandse Luchten

image

Kijk hier voor een verslag van Nieuwsuur van de aftrap van Hollandse Luchten op 18 april 2019 in Beverwijk. Buiksloterham Circulair participeert in dit grote project om de luchtkwaliteit op diverse plekken in Noord-Holland te meten.