26 projecten

Circulair Onderzoek

Er gebeurt veel in Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Het monofunctionele industriegebied ontwikkelt zich stap voor stap naar een bruisend nieuw stadsdeel. Wat soms oogt als een serie incidenten ontwik...

Zorgvastgoed : Ontwerpen aan de Smart City

Onderzoek naar Zorg en architectuur in Noord focus op BSH o.a. One Architecture,  Mobile City

Zorg dat...

CB Hemelwater

Regen opvangen is een wens gedeeld door menigeen.

De kring rond de Water Tafel iets te ondernemen wo...

Solardak Noord

Het eerste dak waar de coöperatie PEK Ecostroom gebruik van maakt is het dak van de Bouwmaat aan de A...

Woonblok recycelen bouwmaterialen

Ymere zal de komende jaren een groot aantal woningen in onze buurt renoveren. Deze zullen volledig gestript worden. Copekcabana overlegt met de corporatie en de aannemer over het verzamelen, opslaan e...

Wijkmakerstraject Over het IJ Festival

DE LOKALE STAD
Over het IJ Festival verbindt zich met de omgeving, met de buurten van Amsterdam-Noord ...

Democratic Challenge

BSH is nu ook vernieuwer van de lokale democratie!

 

De inschrijving voor de Democratic Challenge is gesl...

BIES - Buiksloterham Integrated Energy Services

Buiksloterham krijgt subsidie voor een belangrijke energiestudie uit het Topsectorenbeleid (TKI). De subsidie wordt gegeven voor BIES. Doel van BIES is om kansrijke scenario's voor een flexibel en gei...

1 reactie

1 update

Nieuwe Sanitatie

Wat is Nieuwe Sanitatie?
Het principe van Nieuwe Sanitatie is gericht op het maximaal (terug)winnen v...

NOVAZEMBLALOFTS.NL

JOUW LOFT, JOUW STIJL,
WAT HOUDT JE TEGEN?

http://www.novazemblalofts.nl

 

HET IDEE
Al jaren merken we ...

Bouwgroep Kavel 20c

Bouwgroep De Zelfbouwcoöperatie is opgericht door een aantal bewoners/zelfbouwers uit de Buiksloterha...

Slimme logistiek in de bouw

Bouwverkeer meten, evalueren en aanpassen in een organische gebiedsontwikkeling

Het voormalig industriegebied Buiksloterham wordt tot 2025 getransformeerd tot een duurzame nieuwe stadswijk van Amste...

De Buurtcoöperatie

Beste buren!

Een aantal van ons hebben in het afgelopen jaar diverse pogingen ondernomen om als zelf...

Klassieke rijtjeswoning

duurzame rijtjeswoning

Deze luxe beneden-boven woning toont zich als één woning aan de straatzijde op een klassieke wijze; plint, opbouw en kroon. Er is zorg besteed de voorgevel waardoor deze reliëf en uitstraling heeft. Ze i...

Gezondheidscentrum Buiksloterham

Cityplot B5

Gezondheidscentrum Buiksloterham wordt een nieuw geintegreerd eerstelijns gezondheidscentrum voor de...

5 reacties

5 updates

Klein Amsterdam

Klein Amsterdam is een van de winnende onderwijsinitiatieven voor de stad Amsterdam.

Wij zijn uit 124 plannen gekozen om een nieuwe basisschool te mogen beginnen. En dat beginnen is dichtbij. We hebbe...

Kavel BSH20B

MMIXED is een samenwerkingsverband van Marnix van der Scheer (MX13) en Martijn Meester (Tam2 archite...

Buiksloterhanden Week

De BuiksloterhandenWeek is een week vol leuke activiteiten en vooral ontmoetingen in Buiksloterham. ...

Gratis energieadvies en begeleidingstraject voor bedrijven en organisaties

Buiksloterham transformeert naar een circulaire stadswijk waarin gewoond en gewerkt wordt. Duurzaamh...

Duurzame, groene en waterbergende woontoren op kavel 20A Buiksloterham

Olaf Gipser Architects ontwerpt in samenwerking met SMARTLAND een woontoren aan de Johan van Hasseltkade en de Ridderspoorweg in Buiksloterham, in opdracht van de Bouwgroep CPO Samenwerkers BSH20A. Bi...

WASTED

WASTED is een buurtiniatief waarbij we samen met ondernemers en buurtbewoners het scheiden van afval...

Buurtvisie

Op 5 oktober kwamen voor het eerst 33 bewoners en ondernemers uit Buiksloterham bij elkaar.

We hadden het over onze plannen voor de buurt. We gaan verder. Met zijn allen, in allerlei samenstellingen.

...

1 reactie

Kick-off Meeting voor Buurtvisie Buiksloterham

Met een groep van +- 40 bewoners en ondernemers uit de Buiksloterham hebben wij een bijeenkomst geho...

4 reacties

4 updates

Buurtvisie : Laat 1000 bloemen bloeien

'1000 bloemen' is een praktisch voorbeeld van het concept 'Buurtvisie'. Bewoners en bedrijven kunnen...

Buurtvisie: Naar betere toetsingskaders in de Buiksloterham

Een Buurtvisie kan waardevolle inzichten opleveren over wat de burgers belangrijk vinden, en hoe ze daar zelf een steentje aan bij kunnen dragen. Het onderwerp ‘Toetsingskaders’ is een voorbeeld van een...

Buurtvisie: Lucht, water, weids - de waterkant, een plek van ons allemaal!

Lucht, water, weids!
Dat is het gevoel wat je nu krijgt in Buiksloterham zo aan het IJ.
En dat is oo...

1 reactie