Project
Lopend

Hollandse Luchten in Buiksloterham

Geplaatst op 19 juni 2019, 14:27 uur

Buiksloterham Circulair participeert in het project Hollandse Luchten. 

Het project gaat circa een jaar duren. Deelnemers zullen vanaf het najaar van 2019 in Buiksloterham twintig sensors ophangen en de resultaten monitoren. Tien sensoren meten fijnstof. Tien sensors meten hiernaast ook stikstofdioxide en ozon. De eerste sensors komen in juni beschikbaar, de overige uiterlijk in oktober. 

Op dinsdag 3 september 2019 organiseert Buiksloterham Circulair vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur een avond voor deelnemers aan het project. We zijn namelijk nog op zoek naar deelnemers om een sensor onder hun hoede te nemen en de resultaten te volgen en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst bepalen we gezamenlijk goede plekken om de sensoren te bevestigen. Ze worden die avond ook geassembleerd. Tevens wordt er inhoudelijk dieper ingegaan op de doelen van het meten (en eventuele aanpassingen ten opzichte van eerdere meetexperimenten in Buiksloterham).

Toelichting

Ook buurtbewoners die geen plek hebben voor een sensor zijn uitgenodigd om mee te doen. Het uitlezen en interpreteren van de metingen is een kennisverrijkend project op zich. Bewoners (en omwonenden van Buiksloterham) met affiniteit met data-onderzoek, luchtkwaliteit, LORA internet-of-things en techniek zijn van harte welkom om aan te sluiten. 

Deelname is gratis. 

Hollandse Luchten is tot stand gekomen met steun van de provincie Noord-Holland. Er vinden niet alleen in Buiksloterham metingen plaats, maar ook op het Zeeburgereiland en buiten Amsterdam ook op diverse plekken in de IJmond

Aanmelding verloopt via de website van De Waag, zie onder. 

 

 

 

type Onderzoek
Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat Een verbreding en verdieping van de kennis van de luchtkwaliteit in Noord-Holland en specifiek in Buiksloterham. Kennis verspreiden en bewoners bewust maken van de kwaliteit van hun leefomgeving en mogelijkheden aanreiken om verantwoordelijk te zijn voor hun onderzoeksdata en een aanspreekpunt te zijn.
Illustration
 
Deel dit: