project   

Buiksloterham als High Tech District ?

A
geplaatst op 6 februari 18, 00:26 uur

REVOLUTIE IN  BOUWEN & WONEN (WIJK/STAD)
HIERONDER EEN BLAUWDRUK VOOR ‘NEXT GENERATION’ GEBIEDSONTWIKKELING - 2050
MET MAXIMALE INNOVATIE, -CITIZEN EXPERIENCE, -DUURZAAMHEID, -EFFICIENTIE

Toelichting:
  • STIMULEREN SOCIALE COHESI DOOR GEZAMENLIJKE MOESTUIN / COLLECTIEVE SPORTVOORZIENING
  • INTELLIGENTE AFVALVERWERKING DOOR SCHEIDING DMV TECHNOLOGIE
  • ENERGIELEVEREND GEBIED VOOR ELEKTRISCH VERVOER / HUISHOUDELIJK- EN GEBOUWGEBONDEN GEBRUIK
  • OPLADEN AUTO’S DMV INDUCTIE
  • OVERSCHOT ENERGIE IN ZOMER OPSLAAN IN ACCU’S OM REKENKUNDIG ENERGIELEVEREND TE BEHALEN
  • ONDERZOEK MOGELIJKHEID TOEPASSING GELIJKSTROOM
  • KLIMAAT ADAPTABELE BEPLANTING VOOR LUCHTZUIVERHEID

REVOLUTIONAIR VERNIEUWEND BOUWCONCEPT, GEBRUIKMAKEND VAN STATE OF THE ART INNOVATIES EN VOLLEDIG IoT BESTUURD, DRAAGT BIJ AAN DE CO2- , ENERGIE- EN WATERBALANS. DOEL: PERFECTE BALANS

BOUWEN & WONEN / KLIMAAT & ENERGIE / IoT. MISSIE: MAXIMAAL WOONGENOT / DUURZAAMHEID / EFFICIENTIE / INNOVATIE

BESTAANDE INNOVATIES TOEPASSEN IN INTEGRALE BOUWCONCEPTEN (=SNELLER, MINDER RISICO’S, BETERE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING)
TESTEN EN DELEN OPEN DATA: BUILD > MEASURE > LEARN
CITIZEN CENTRIC / BOTTOM UP APPROACH
BALANS PEOPLE, PLANET, PROFIT
UNIEKE SAMENWERKING MET TECH SUPPLIERS & TU’S
FLEXIBILITEIT STARTUP: NIET GEBODEN AAN TRADTIONELE BOUWPROCESSEN
FUTURE TECHNOLOGY

2 foto's