Project
Init.

Buurtvisie : Laat 1000 bloemen bloeien

Geplaatst op 27 oktober 2017, 12:41 uur

'1000 bloemen' is een praktisch voorbeeld van het concept 'Buurtvisie'. Bewoners en bedrijven kunnen direct aan de slag. Alle initiatieven samen maken de Buiksloterham een betere en gezondere wijk. Dat is wel nodig want er is  weinig ruimte voor groen ingetekend in het bestemmingsplan / exploitatieplan.

 

Verkenning:

a.     hoe kunnen we er nog voor zorgen dat er meer groen wordt toegevoegd, wat goed zou zijn voor luchtkwaliteit, uitzicht, temperatuur, fijnstof, algeheel welbevinden.

b.     En: hoe kunnen we daar als burgers direct een bijdrage aan leveren, ‘just-do-it’ in plaats van wachten tot het via een beleidsnota moet worden omgezet in een gemeenteplan?

 

 

 

Toelichting

1               Drie sporen

a.     Kraken / particulier initiatief / just do it

b.     Meer groen eisen op eigen terrein

c.     Meer groen in de openbare ruimte

 

2               Inventariseer de capaciteit van de openbare ruimte

De enige ruimte die er is is in de openbare ruimte = op straat

Hoeveel bomen zijn er gepland in die openbare ruimte?

Wat zijn de straatprofielen openbare ruimte Asterweg/Distelweg?

Gewild groen: stoeptegels met gaten erin.

 

3               Er wordt gezegd ‘blauw = groen’.

Het open water geeft lucht en ruimte

Er is behoefte aan zuurstof

Op het water is ruimte voor drijvend groen?

 

4               Sluit aan op de omgeving

Maak verbinding met schooltuinen

 

5               Gebruik locale partners en begin klein

Betrek de bedrijven erbij (contact met Beam Systems?)

Daktuincommissie PUURR: mogelijk ook richten op straatgroen?

Inventariseer de mogelijkheden om groendaken te maken

 

6               Voorbeelden

Gemeenten met ervaringen met bewonersbeheer (vaak ook bezuiniging)

 

7               Maak het simpel

Gebruik makkelijk te begrijpen ideeën:

-                bouw 1 boom per woning of per bewoner

-                de bloemen uit de straatnaam

 

8               Voorstel

Het idee ontstaat om een groene kansenkaart te maken. “Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”. Een luchtfoto met daarop ingetekend een veelheid aan mogelijke plekken waar je meer groen zou kunnen maken.

-                groene daken

-                groene muren

-                verplaatsbaar groen (plantenbakken)

-                tiny forest

-                drijvend groen

-                de bouwmarkten als sedumkwekerij

-                gebruik maken van het gegeven dat transformatiegebied altijd tijdelijke plekken kent.

 

type 
Samen
Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren, Alleen voor vrouwen, Alleen voor mannen
Gewenst resultaat 
De Buurtvisie streeft ernaar om op korte termijn projecten te realiseren, en voor de langere termijn elementen aan te dragen voor de Gebiedsvisie, zoals bijvoorbeeld betere afspraken over de benodigde hoeveelheid groen c.q. de gewenste luchtkwaliteit.
Illustration
 
Deel dit: