Project
Lopend

KennisActieprogrammaWater

Geplaatst op 30 juni 2017, 11:51 uur

Het Kennisactieprogramma Water
Actiegericht onderzoek over water de circulaire stad van de toekomst: daar gaat het Kennisactieprogramma Water over. Meer kennis en inzicht is nodig om en gewenste evenwicht en gerichte verandering te realiseren. Aanvullend op de technische innovaties in living labs en proeftuinen anticiperen we op de toekomst van (1) de bestuurssystemen en (2) de ondersteunende kennisinfrastructuur in de stad. Op deze manier willen we onze steden duurzamer en vierkrachtiger maken.

Waterbestuurders, bewoners, praktijkvernieuwers en kenniswerkers willen hoogwaardig en veerkrachtig waterbeheer volhouden. Steeds vaker dienen zich nieuwe technieken aan om het stedelijke watercyclus slimmer in te richten. Er zijn veel initiatieven rondom nieuwe sanitatie en oplossingen die bijdragen aan een meer circulaire stad. Daar leren we van. In de huidige praktijk botsen de technische innovaties wel eens met het huidige governance systeem, zoals regelgeving en institutionele culturen. Toepasbare kennis over deze socio-politieke aspecten ontbreekt.

Op 18 mei 2016 klonk het startschot voor een ontwikkeltraject om te komen tot een wetenschappelijk gedegen en gedragen programma om dit probleem aan te pakken.

Illustration
 
Deel dit: