Project
Lopend

Haalbaarheidsonderzoek inzameling groente- en fruitafval in Buiksloterham

Geplaatst op 17 mei 2017, 17:13 uur

De afgelopen maanden heeft Metin Gündelink van de studie Logistics Engineering van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op welke wijze de inzameling en verwerking  van groente- en fruitafval (GF) in Buiksloterham kan gaan plaatvinden.
Het onderzoek
De onderzoeksvraag was:

Welke scenario’s zijn er voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van groente- en fruitafval van de lokale bewoners in Buiksloterham, rekening houdend met de wensen van verschillende stakeholders?
Metin heeft vier scenario’s uitgewerkt en deze getoetst op de volgende criteria: de kosten, de CO2 uitstoot, de opbrengsten aan vergisting, het gebruiksgemak, het implementatiegemak, hygiëne, het aantal rijbewegingen en de robuustheid. Ook zijn verschillende stakeholders uit het gebied betrokken bij het onderzoek.  Het afstudeeronderzoek van Metin is ondertussen afgerond en de eindpresentatie (PDF, 2.8 MB) en het rapport (PDF, 2.6 MB) zijn nu beschikbaar.

GF afval in Buiksloterham
Op dit moment wordt groente- en fruitafval in Buiksloterham niet apart ingezameld. Buiksloterham werkt aan de realisatie van een circulaire stadswijk en wil het afvalscheidingspercentage verhogen. GF is één van de fracties die gescheiden ingezameld kan worden.

Gemeente Amsterdam, Waternet en andere stakeholders gebruiken het haalbaarheidsonderzoek  als bouwsteen voor het bepalen van de  vervolgstappen. Voor de zomer willen we een gezamenlijk plan van aanpak gereed hebben. Het doel is dat er uiteindelijk een gescheiden GF stroom in Buiksloterham ontstaat die lokaal verwerkt wordt.

Nieuwe sanitatie
Waternet, de Alliantie, Schoon Schip en de gemeente zijn parallel bezig met het project nieuwe sanitatie in Buiksloterham. Nieuwe sanitatie houdt in dat het afvalwater van de woningen van De Alliantie en Schoon Schip gescheiden van het overige water ingezameld en getransporteerd wordt naar een lokaal grondstoffenstation. In dit grondstoffenstation wordt het toiletwater eerst vergist, waardoor er biogas ontstaat. Daarna wordt er fosfaat uit teruggewonnen. Het afvalwater wordt dus niet gemengd met ander water, wat ervoor zorgt dat de terugwinningsprocessen veel efficiënter zijn. In de vergistingsinstallatie kan ook het lokaal ingezamelde GF afval verwerkt worden. Dit heeft ook een plek gekregen in de opgeleverde haalbaarheidsstudie.

Documenten
Deel dit: