Project
Init.

Slimme logistiek in de bouw

Geplaatst op 7 december 2015, 19:04 uur

Bouwverkeer meten, evalueren en aanpassen in een organische gebiedsontwikkeling

Het voormalig industriegebied Buiksloterham wordt tot 2025 getransformeerd tot een duurzame nieuwe stadswijk van Amsterdam, prachtig gelegen aan het IJ. Het intensieve bouwverkeer zal de komende tien jaren een stevige veroorzaker zijn van luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerhinder. Enkele partijen zijn een initiatief gestart om hier iets aan te doen. Zij willen de verkeersstromen en milieukwaliteit tijdens de bouw gaan monitoren. De data die dat oplevert wordt gebruikt als basis voor een slimmere bouwlogistiek ten gunste van leefbaarheid, milieukwaliteit, verkeersveiligheid en efficiency.

Buiksloterham is de komende tien jaar een bouwput van formaat. De uitdaging van dit project is de bouwlogistiek zo te organiseren dat de negatieve externe effecten van bouwverkeer worden geminimaliseerd. De Hogeschool van Amsterdam, SensysGatso, Smartsensors.me en Stadslab Buiksloterham willen deze zoektocht naar een optimale bouwlogistiek graag gezamenlijk met andere actoren en stakeholders in het gebied oppakken.

 

Er geldt daarom een 'standing invitation' voor andere partijen om aan te haken.

Wij zoeken:

- partijen die willen meewerken aan slimme en schone bouwlogistiek op Buiksloterham;
- partijen die interesse hebben in de logistieke data van een groot binnenstedelijk bouwproject;

- partijen die financieel kunnen bijdragen aan kennnis voor Green Deal Zero Emission Bouwlogistiek.


De initiatiefnemers willen zo spoedig mogelijk starten met de monitoring van de feitelijke verkeersstromen rond een op woningbouwproject dat op handen is. Door op enkele strategische punten gebruik te maken van camera's en 'smart sensing' ontstaat data die gedetailleerd inzicht kan bieden in de feitelijke bouwstromen en de daardoor veroorzaakte hinder en uitstoot. In combinatie met een analyse van logistieke planningen kunnen in de loop van het bouwproces verbeteringen in de bouwlogistiek worden voorgesteld en uitgevoerd.

type 
Onderzoek
Doelgroep
Volwassenen
Deel dit: