Project
Lopend

BuurtBouwmarkt & Burendag Buiksloterham 2015

Geplaatst op 14 september 2015, 00:12 uur

Misschien kun je het je nog herinneren van vorig jaar: die grote gele tent op het grasveld tussen de Ridderspoor- en Papaverweg. Daar waar nu de tijdelijke kavelcamping staat, werd in september 2014 voor het eerst de BuurtBouwmarkt en Burendag in Buikslterham georganiseerd.

Dit jaar, op zaterdag 26 september vindt de BuurtBouwmarkt in combinatie met Burendag voor de tweede keer plaats. Het doel is net als vorig jaar: stimuleren dat (toekomstige) buren elkaar beter leren kennen en inspireren en informeren over hoe je duurzaam kunt bouwen en wonen. 

Stadslab Buiksloterham

Initiatiefnemer van het evenement is Stadslab Buiksloterham, dat uitvoering geeft aan het programma Circulair Buiksloterham. Hierin zijn meer dan twintig organisaties vertegenwoordigd die samen invulling geven aan de ambitie om van Buiksloterham een circulaire wijk te maken.

Dit houdt in: een wijk waar energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen en producten en materialen worden teruggewonnen voor hergebruik, reparatie en verdere recycling. Waar hemelwater wordt gebufferd en nuttig gebruikt en waardevolle grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit het afvalwater. Waar diensten en goederen worden uitgewisseld met geld, tijd en lokale ruileenheden. Waar emissie wordt teruggedrongen tot een minimum en waar een aantrekkelijke, groene, openbare ruimte ontstaat. Deze ambitie is vastgelegd in een manifest dat maart 2015 door alle betrokken partijen is ondertekend <link naar manifest>. 

Hoe maak je een circulaire wijk

Deze visie kan alleen werkelijkheid worden met inzet en betrokkenheid van bewoners, organisaties en bedrijven uit Buiksloterham. Er liggen voor hen veel kansen voor nieuwe en innovatieve projecten. De status ‘Living lab’ maakt van Buiksloterham een proeftuin waar je wordt aangemoedigd om te experimenteren en innoveren. Het Stadslab Buiksloterham wil toekomstige bewoners en partijen samenbrengen zodat ze kennis kunnen delen en samenwerkingsverbanden aangaan. De BuurtBouwmarkt biedt daar een podium voor.

 Eendaags evenement

De opzet is dit jaar wel anders: het evenement vindt plaats op een dag en er worden verdeeld over de buurt informatie-bijeenkomsten gehouden: bedrijven en particulieren in heel Buiksloterham zijn uitgenodigd om hun duurzame projecten in de schijnwerper te zetten. Geen grote circustent meer als centrale festivallocatie, maar een breed inhoudelijk programma op verschillende locaties. zie programma

 

type Festival
Illustration
 
Deel dit: