Project   

Nieuwe Sanitatie

A
Geplaatst op 9 september 15, 14:10 uur

Wat is Nieuwe Sanitatie?
Het principe van Nieuwe Sanitatie is gericht op het maximaal (terug)winnen van energie (gas en warmte) en grondstoffen uit afvalwater en het minimaliseren van het drinkwatergebruik en emissies naar het oppervlaktewater (o.a. medicijnresten).

Waarom wil Waternet Nieuwe Sanitatie toepassen?
De huidige manier van afvalwater zuiveren is wel effectief, maar kan nog zeker een stuk efficiënter en duurzamer. Nu verdunnen we onze poep en plas nog ongeveer 85 keer met spoelwater en afvalwater uit ons huis. Het zuiveren van dit verdunde water kost relatief veel energie.

Hoe werkt Nieuwe Sanitatie?
Door afvalwater uit de toilet (zwart water) apart te houden van het andere afvalwater uit uw gootsteen, douche, (af)wasmachine (grijs water), kunnen we beide stromen veel efficiënter zuiveren. Dit noemen we Nieuwe Sanitatie. Het grootste voordeel is dat we bij Nieuwe Sanitatie ook de warmte kunnen terugwinnen, die nu nog verloren gaat met wegspoelen van het warme douche-,(af)wasmachine.

Wat betekent dat voor u?
Voor het toepassen van Nieuw Sanitatie zijn in uw huis twee aparte rioolaansluitingen nodig: één voor grijs en één voor zwart afvalwater. Om het dikkere zwarte afvalwater goed af te kunnen voeren wordt er bij Nieuwe Sanitatie vacuümriolering toegepast. Bij een vacuümriool hoort een vacuümtoilet, zoals die ook in vliegtuigen en cruiseschepen zitten. Vacuümtoiletten zien er van de buitenkant tegenwoordig net zo uit als conventionele toiletten, de werking en gebruik van vacuümtoiletten verschillen wel van een watertoilet.

type Onderzoek
Documenten
Handboek Duurzaam bouwen: Duurzaam omgaan met huishoudelijk water
Hoe kunnen zelfbouwers beter geïnformeerd worden over de duurzame toepassingen die betrekking hebben op het besparen en hergebruiken van afvalwater en energie op huishoudelijk niveau? In dit handboek worden er meerdere duurzame toepassingen op huishoudelijk niveau besproken. Ook wordt er besproken in hoeverre deze toepassingen energie en/of water besparend zijn, wat de investeringskosten zijn, wat de besparingen zijn en wat de terugverdientijd is. Er liggen meerdere aannames en berekeningen ten grondslag aan het handboek. Deze aannames en berekeningen zijn niet terug te zien in het handboek omdat het anders onleesbaar wordt. Daarom is er een document met daarin verantwoording voor de gemaakte berekeningen en de aannames waarop deze berekeningen gebaseerd zijn.
Onderzoeksrapport Inzameling zwartwater Cityplots Buiksloterham
Waternet en De Alliantie hebben LeAF opdracht verleend om een vergelijkend onderzoek te doen naar vacuümriolering en vrijverval riolering voor zwart water en vermalen organisch keukenafval voor het nieuwbouw woon- en werkgebied Cityplot Buiksloterham in Amsterdam. Het rapport focust op zwart water, waarmee toiletwater wordt bedoeld, en de wijze waarop dit het best ingezameld, getransporteerd en verwerkt kan worden. In een vergelijkend onderzoek is gekeken naar 2 mogelijkheden voor inzameling en transport van geconcentreerd zwart en vermalen organisch keukenafval, 1) vacuümtoiletten en vacuümriolering en 2) waterzuinige spoeltoiletten en vrijverval riolering water voor de Cityplot. De implicaties voor winning van grondstoffen voor beide opties zijn ook onderzocht.
Nieuwe Sanitatie