Project
Init.

BIES - Buiksloterham Integrated Energy Services

Geplaatst op 31 augustus 2015, 16:39 uur

Buiksloterham krijgt subsidie voor een belangrijke energiestudie uit het Topsectorenbeleid (TKI). De subsidie wordt gegeven voor BIES. Doel van BIES is om kansrijke scenario's voor een flexibel en geintegreerd energiesysteem voor Buiksloterham te ontwikkelen. Daarnaast zullen vernieuwende oplossingen worden verkend, zowel technische als procesmatige.

Heel belangrijk, want slimme samenwerking op het gebeid van energie is nodig om daadwerkelijk kringlopen te sluiten.

De energievoorziening nieuwe stijl op gebiedsniveau wordt door diverse factoren beïnvloed. Door de hoge energieprestaties van nieuwe gebouwen en het groeiende aandeel van duurzame energie-opwekking zijn aanpassingen aan het energiesysteem noodzakelijk om aan de toenemende behoefte aan flexibiliteit te kunnen voldoen. Afstemming tussen en slimmere regeling van de energiesystemen van gebouwen en de bredere energie infrastructuur, alsmede met de verschillende  methoden voor opwekking, opslag en omzetting zijn hier voorwaardelijk.

Op het gebied van duurzame (en decentrale) energievoorziening worden vele oplossingen en producten aangeboden. Voor synergie en een optimale samenhang moeten de diverse oplossingen in onderlinge samenhang op hun bijdrage aan de energievoorziening en eventuele aanvullende doelstellingen worden beoordeeld en ontwikkeld. Voor deze systeembenadering is een nauwe samenwerking met en tussen de aanbieders van de verschillende oplossingen op gebied van duurzame energie essentieel.

Buiksloterham is de testcase. Andere nieuwbouwlocaties kunnen de resultaten later ook toepassen.  ('Bis').

 

In het project werken de TU Delft, Metabolic, EnergyGo en Stadslab Buiksloterham samen.

 

Documenten
Deel dit:
1 projectupdate

Saskia Müller


BIES onderzoek gereed. Op de site vind je de presentatie van het eindrapport, de inleiding van de enthousiaste voorzitter Frans Nillesen van RVO Nederland en vragen van de gemeente Amsterdam over het rapport.
0
Open de update in eigen pagina