Project
Lopend

Adaptive Circular Cities

Geplaatst op 23 april 2015, 14:57 uur

AMS: met TNO, WUR/Alterra, Ruimte en duurzaamheid, Waternet, Alliander DGO.

Casus water, energie en afval uit het gebied BSH. 


Het AMS INSTITUTE (Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions) en een consortium van partijen TNO, Deltares, WUR-DLO en ECN werken samen in het project Adaptive Circular Cities (ACC). Dit heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van adaptieve en circulaire steden. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van EZ. In het onderzoek staat co-creatie met stakeholders in concrete cases centraal. De ontwikkelingen in Buiksloterham sluiten hier goed op aan. Van 1 januari 2015 – 1 januari 2016 wordt er onderzoek gedaan met bestaande tools en op deze manier worden schaalbare kennis en methodes gecreëerd, die ook voor de praktijk relevant is.

Er zijn drie thema’s die geschikt zijn voor verdere verdieping:

Watermanagement: hemelwater en afvalwater
Buiksloterham energie-zelfvoorzienend: verder onderzoek over toepassen slimme netten, DC net, warmte infra, etc.
Circulaire materiaalstromen: huishoudelijk afval verwerking of circulaire ontwerpprincipes/bouwmaterialen

Illustration
 
Deel dit: