Ger Pannekoek

Wie is Ger?
Ik woon op dit moment in het Oostelijk Havengebied, maar ben geïnteresseerd om naar Buiksloterham te verhuizen, waar vrienden van ons inmiddels met veel plezier wonen.
Mijn werk en hobbies
Zelfstandig consultant in de (internationale) watersector, zowel in Nederland als ontwikkelingslanden (o.a. Mozambique waar ik 3 jaar heb gewoond en gewerkt).

o.a. actief voor Ecologische Waterbeheer. Ecologisch Waterbeheer (EWB) is een concept dat vervuild afstromend regenwater filtert, buffert, ondergronds opslaat en indien nodig infiltreert. Hierdoor worden (stedelijke) gebieden minder kwetsbaar voor hevige regenval én droogte als gevolg van klimaatverandering. Vervuild afstromend regenwater wordt behandeld en ondergronds opgeslagen, waarna het beschikbaar is voor hergebruik in allerlei toepassingen (zoals bluswater, irrigatiewater, beregening (kunst)grasvelden, proceswater, etc.). Hierdoor is het mogelijk om kosten te besparen door een verminderd drinkwatergebruik (kostprijs van water geproduceerd via het EWB systeem ligt, afhankelijk van de toepassing, tussen de €0,40 en €0,80 per m3). Naast hergebruik, is het ook mogelijk om het gezuiverde water veilig te infiltreren in de grond en daarmee verdroging te voorkomen door het grondwaterpeil te verhogen en verzilting te voorkomen (door de creatie van een zoete bel).
Mijn omgeving
Ruimte, water en vergezichten. Meer groen zou fijn zijn.
Mijn droom
Helpen om Amsterdam niet alleen Rainproof te maken, maar ook Drought proof. Door de steeds heviger wordende regenval op te vangen, te zuiveren en op te slaan voor hergebruik.