Steven Koster

Toekomstige bewoner
Wie is Steven?
Einde van dit jaar (begin volgend jaar) verhuizen mijn vrouw en ik van Buitenveldert naar Buiksloterham. Naar een appartement in PuuurBSH.
Mijn omgeving
Ik neem deel in het bestuur van de VVE van Puuur BSH en ben op zoek naar contactpersonen van andere VVE's in Buiksloterham.