organisatie

Water en Groen

Informele groep

Water in de Johan, Groen in de Buurt


Wij maken ons ernstig zorgen over de plannen voor de Buiksloterham van de gemeente, de buurt wordt zonder stedebouwkundig idee opgedeelt in kavels die door losse (commeriele ) partijen worden ontwikkeld.


Omdat het merendeel van de grond in bouwkavels is uitgegeven komt er in de buurt zelf nauwelijks openbare ruimte en wordt die gerealiseerd door een groot deel van het Johan van Hassel Kanaal te dempen.


Wij zijn nadrukkelijk niet tegen groen maar willen die graag in de buurt zelf, groen is een eerste levens behoefte, groen, bomen, parkjes, openbare ruimte met bankjes, het maakt de buurt leefbaar en vergroot sociale samenhang.


De ruimte, weidsheid en het water wordt erg gewaardeerd in Noord, met het dempen van het kanaal verdwijnt die ruimte maar ook een deel van de maritieme geschiedenis van Noord.


Verder hebben we begrepen dat de aanplemping bestaat uit (vervuild) betonpuin van de oude vuilverbranding, wij denken dat de circulaire ambitie van de Buiksloterham beter wordt gerealiseerd door het beton te recyclen dan door het in het kanaal te storten.


Graag zien wij ideeen hoe we het water kunnen gebruiken voor recreatie en biodiversiteit, meer groen en pleintjes in de buurt en groene corridors naar de omliggende buurten om deze te verbinden met de Buiksloterham.


Wij vragen dan ook;houd de Johan open en maak de buurt groen.


Ben je het hiermee eens steun ons of sluit je aan.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Water en Groen
Personen verbonden aan Water en Groen