organisatie

Door de Buurt

Informele groep, Vereniging / club

 • Door de Buurt verbindt ideeën en initiatieven van bewoners en ondernemers uit de Buiksloterham.

 • Ons doel is dat zoveel mogelijk buren betrokken raken bij de buurt om samen een goede leef-, woon- en werkkwaliteit in de Buiksloterham na te streven.

 • Door de Buurt helpt mensen om hun projecten te realiseren. Wij stimuleren eigen initiatief van de buren.
  We doen dit door concrete bijeenkomsten te organiseren waarop mensen hun projectvoorstellen kunnen delen.

 • Alle projecten zijn ons even lief.

 • Door de Buurt is een kickstarter voor de buurt. Vele handen maken licht werk.

 • We doen dit door:
  - elkaar te ontmoeten
  - te inspireren
  - een podium te bieden
  - kennis te delen
  - projectgroepen te vormen

 • Wij bieden een platform voor initiatiefnemers. De uitvoering is de verant-woordelijkheid van de initiatiefnemers.

 • Door de Buurt schrijft zelf geen overkoepelende visie voor de wijk, maar helpt initiatiefnemers wel om hun ideeën voor het voetlicht te brengen.


"Door de Buurt" heette eerst "Buurtvisie". Om verwarring te voorkomen, (wij schrijven geen visie), hebben we onze naam verandert in "Door de Buurt"!

Deel dit: