Organisatie

Stadslab Buiksloterham Circulair

Non-profit
Facebook buiksloterham
Twitter buiksloterham
Beschrijving

Buiksloterham.nl verbindt actief de (nieuwe) bewoners, geïnteresseerden, betrokkenen, onderzoekers en ondernemers met elkaar. (Circulair) Buiksloterham is een Stadslab waar het nieuwe wonen en werken wordt gecombineerd met duurzame experimenten, innovatief onderzoek en een eigenzinnige cultuur.

Het platform Buiksloterham.nl heeft tot doel om mensen met ideeën te verbinden met mensen met kennis, ervaring, energie en/of geld. We maken het zo makkelijk mogelijk om elkaar te vinden.

Onze ambities liggen hoog in Buiksloterham. In dit voormalig industrieterrein aan het IJ proberen wij een circulaire stadswijk neer te zetten. Wij doen dit samen: bewoners, bedrijven, gemeente, stadsdeel, ontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen. Hier zoeken we naar praktische oplossingen voor de grote problemen van klimaatverandering en schaarste. Wij wonen hier of werken van buiten mee aan een wijk waar zo wel huurders als kopers welkom zijn, de lokale economie bloeit en waar mensen naar elkaar omkijken. We testen gesloten kringlopen van grondstoffen, water en energie en proberen technologische oplossingen uit voor mobiliteit en vervoer. We hebben plek voor cultuur en recreatie en houden de biodiversiteit op het land en in het water in de gaten. 

Verbluffende architectuur aan het water is ook een aspect van onze circulaire stadswijk. En als de dag aanbreekt dat het toch allemaal anders moet, breken we alles weer af, om de grondstoffen elders opnieuw te gebruiken. 

Het Stadslab signaleert en koppelt ideeen en goede voorbeelden, faciliteert dat ingenieurs, bewoners en bouwers elkaar tegenkomen en zorgt ervoor dat anderen hun inspiratie kunnen opdoen in Buiksloterham. 

Kernteksten:

Het Manifest 

Het Investeringsbesluit van de gemeente Amsterdam 

De buurtvisie van bewoners  

Contactpersonen van Stadslab Buiksloterham Circulair

Peter Dortwegt

Professional

Saskia Müller

Professional
Toon me alle activiteiten van Stadslab Buiksloterham Circulair

11 berichten van Stadslab Buiksloterham Circulair

HIB: de gemeente antwoordt op inspraak en de raad gaat beslissen

3 september 2020, 16:00 uur, door Stadslab Buiksloterham Circulair

Dinsdag 1 september heeft het college van B & W de Investeringsnota Buiksloterham 2020 vastgesteld, de eindversie van het Herziene Investeringsbesluit Buiksloterham HIB. Het laatste woord is echter aan...

Kritische blik op de Amsterdamse Transitievisie Warmte

28 mei 2020, 17:57 uur, door Stadslab Buiksloterham Circulair

1.        Voorgestelde route: eerst isoleren?!  

Het doel van de transitie is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, i.h.b. van aardgas,  te verlagen en aldus CO2-reductie te realiseren.

Vanzel...

HIB in het Stadsdeelbestuur

31 maart 2020, 17:28 uur, door Stadslab Buiksloterham Circulair

In verband met de bijzondere eisen om besmetting met het corona-virus te kunnen tegengaan, vergaderde de stadsdeelcommissie online. Het verslag van hun vergadering is nog niet verschenen. Wat men vond...

Hier en daar een lekkend olievat

8 februari 2020, 21:08 uur, door Stadslab Buiksloterham Circulair

Hoe schoon is de bodem in Buiksloterham? Mwah. Dit is een actuele vraag, want tot en met 11 februari mogelijk een inspraakreactie in te dienen op het Bodemsaneringplan voor Buiksloterham. 
Het goede ni...

HIB besproken: circulair, juridisch en spelregelkaart

27 januari 2020, 20:43 uur, door Stadslab Buiksloterham Circulair

Tot en met 4 februari kunnen bewoners en andere betrokkenen een schriftelijke inspraakreactie indienen bij de gemeente Amsterdam over het HIB. Om inhoudelijk dieper op enkele onderwerpen in te kunnen ...

Toon me de overige berichten van Stadslab Buiksloterham Circulair