organisatie

Triodos

Onderneming

Natuur & Milieu :
Wij doen alleen zaken met organisaties die een gezond milieu & gezonde natuur ondersteunen. U kunt hierbij denken aan duurzame energieprojecten, maar ook aan biologische landbouw. Recycling bedrijven en projecten voor natuurbehoud komen ook aan bod.Sociale Economie : 
Wij investeren in organisaties die de sociale economie stimuleren. U kunt hierbij denken aan sociale huisvesting en fair-trade-bedrijven. Daarnaast ondersteunen wij organisaties en bedrijven met de omslag naar socialer en duurzamer ondernemen.


Kunst & Cultuur : 
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, in de samenhang binnen onze samenlevingen en verbinden ons met onze omgeving.

Deel dit:
Contactpersonen van Triodos