organisatie

Cooperatie PEK Ecostroom

Informele groep

PEK Ecostroom is ontstaan in de eerste helft van 2014. De coöperatie is ontstaan nadat eerder al succesvol een coöperatie was opgericht rond het GWL-terrein (GWL.Ecostroom)


Ir Noortje van Kleef zag dat daken van bedrijven niet gebruikt werden om zonnepanelen op te leggen en vroeg zich af waarom dat niet gebeurde. Vanaf 2012 heeft ze zoveel mogelijk bewoners rond het GWL-terrein benaderd om te kijken of er animo was voor een dergelijk idee, en dat bleek zo te zijn! Een tweede hindernis vormde de steeds veranderende wetgeving. Met veel kennis en nog meer inzet wist Van Kleef het idee richting uitvoering te krijgen. Om de opgedane kennis niet verloren te laten gaan zijn de bestuursleden van GWL.Ecostroom op zoek gegaan naar nieuwe dakruimte om nog meer groene energie aan het net te kunnen toevoegen. In de van der Pekbuurt is een nieuw dak gevonden. De nieuw op te richten coöperatie heet dan ook PEK.Ecostroom.  

Deel dit: