organisatie

Water Tafel

Informele groep

De Watertafel, waarin onderwerpen als afvalwater ( grijs, geel, zwart ) , drinkwater, grondwater, vaarwater, zwemwater, hemelwater ( Rainproof) en oppervlaktewater meer worden uitgewerkt om de circulaire ambities voor Buiksloterham waar te gaan maken.


 Op dit moment worden WENSEN verzameld via MEETUPS. 


Deze wensen worden bijvoldoende helpers, backers, inbedding een PROJECT. 


Bijvoorbeeld Water Tafel project Regen Opvangen. Oa door ondersteuning  uit het project Adaptive Circular Cities (TNO, WUR, Deltares, ECN). 


contact water tafel : 


Rob Ververs
Senior Beleidsmedewerker Watersysteem


 


 

Deel dit: