organisatie

Afval Tafel

Informele groep

Afval bestaat niet, o.a. Gunter Pauli ziet waarde in reststromen, zoals alles in de natuur een waarde heeft voor een ander.


In een dorp als Berlicum is het systematisch zo duur geworden om alles in kliko's langs de weg te zetten, dat het enorm dom is om niet je afval te scheiden. Sterker, indien je ruimte hebt voor een composthoop, heb je NOOIT huishoudelijk afval. ALLES kun je op loop afstand aanbieden als een grondstof. 


Voor standaard Amsterdam is er afval die niemand eigenlijk wil ophalen. Kan onze Afval Tafel een Gronstof Tafel zijn?


Kan ALLES in Buiksloterham, zoals in Berlicum de kring in op loop afstand? 


 


Waarom een BSH afvaltafel?


Er komen verschillende tafels in Buiksloterham, oa voor water, mobiliteit, energie en afval dus.


Naast de 24 personen/organisaties die het Manifest hebben ondertekend, zijn vele mensen en organisaties uit het gebied cruciaal bij het tot stand brengen van een echt circulair Buiksloterham. Aan de Tafels worden ideeën opgehaald en uitgewisseld, komen initiatieven samen, worden plannen besproken op haalbaarheid en wenselijkheid. Daar zitten ook mensen die het willen gaan doen.


Het Team Buiksloterham, Peter Dortwegt, Frank Alsema en Saskia Müller, helpt daarbij.


 


HOE ? (voorstel Paul nav online tool)


 


Doel is om te voorkomen dat Worddocumenten in de mail groeien en groeien en uiteindelijk niemand meer leest net voor de volgende meeting. stap 1 : WENS : Op deze site kan iedereen WENSEN plaatsen. Wensen/ideeen vanuit MEETUPS zetten we hierin. De Afval Tafel Wensen is nu gevuld vanuit laatste MEETUP. 


stap 2 : VISIE : Met trekker/initiatiefnemer kijken we hoeveel helpers/bewoners de gedachte moeten ondersteunen en/of welke partijen de wens moeten backen om een duurzame inbedding in beleid/business na te streven. Visie heeft duurzame bodem nodig om te groeien.


stap 3 : PROJECT : Is er voldoende visie dat de wens werkelijkheid kan worden op Buiksloterham? Dan maken we er een project van. Hier hangen we dan samen alle personen, partijen, activiteiten, voortgang. Proces wordt inzichtelijk, nieuwe partijen/personen die meedoen kunnen zich makkelijk inlezen. Niets is verloren als iemand weg valt. Netcentrisch gave projecten realiseren! 


Tijdens een meetup kunnen helpers en trekkers van een wens, aangeven welke klussen ze willen doen in een project. Team buiksloterham houdt dit live bij op Buiksloterham.nl  (Klussen lijstjes kan in projecten)


Alles is direct gedeeld en transparant. Einde van vele reminder emails en grote worddocumenten. WAT ?


Er zijn 3 typen grondstofstromen/materiaalstromen.


Afhankelijk van tijdsduur hoe lang het in de keten blijft.  • Kort – verpakkingen, glas, plastic, organische resten etc. Voornamelijk huishoudelijk afval: 13500 ton/jaar

  • Middel lang – huisraad, textiel, elektronica, etc, voornamelijk eindigt nu als grofvuil. 10000 ton over enkele jaren, maar moeilijk in kaart te brengen

  • Lange termijn – bouwmaterialen


 


Circulair maken = kringlopen sluiten. Niet per se op schaal BSH. Maar wel zorgen dat de mogelijkheden er zijn om het circulaire producten en grondstoffen te gebruiken, in de eerste plaats, dan in tweede plaats gescheiden in te zamelen na gebruik, en in derde plaats weer terug in de keten te brengen zo hoogwaardig mogelijk.Prioriteit nu heeft:


Zorgen dat inzameling huishoudelijk afval – infrastructuur in openbare ruimte zo wordt georganiseerd dat dit mogelijk wordt. Niet alleen o.r. ook binnenshuis.  Bronscheiding belangrijk. Vanaf daar, schone stromen ingezameld kan er vervolgens gezocht worden naar hoogwaardige verwerking. In Friesland b.v. project met kunststofinzameling – gebruikt Philips weer als grondstof.


Nu 19% bronscheiding. Rest dus allemaal verbrand. In ieder geval ambitie voor 65 % in 2020 maar liever eigenlijk nog verder.


Circulair bouwen. Bouwmaterialen kunnen terugwinnen. Enorme hoeveelheid. 245.000 – 375.000 ton!


Daarvoor dus nu circulaire bouw methodes toepassen, materialen terugwinnen.


Circulaire materialen gebruiken, zodat ook deze stroom aan het begin van de keten zo weinig mogelijk impact heeft.Overigens: voorkomen/preventie is beter dan iets proberen met man en macht in een kringloop te houden!


 Preventie & reductie van totale materiaal stroom.


B.v. zwaarder inzetten op preventie.


Denk aan zero packaging stores.


Product deel faciliteiten in gebouwen. Denk aan al die grasmaaiers, elektronische apparaten.


Lease ipv eigendom.


Ook programma’s, met bewoners. Zero food waste. Of denk aan ijskast die je verteld wat er nog is.


 


Recyling, reparatie, hergebruik faciliteiten. Plekken waar b.v. al het textiel kan worden ingezameld. En verwerkt. Ook de cross overs ontstaan met andere ketens – kunststofketen. Als b.v. katoenvezels op een gegeven moment te kort zijn, dan chemische recycling, kan ook worden ingezet voor meer kunststoffen. Organische afval verwerking


Stroom 662 ton /jaar. Composteren, gebruiken in lokale kringloop. Urban farming. Maar ook denk aan paddenstoelen productie (hier achter op het terrein), insecten productie, etc. Experimenteren, testen.


 


Laat BSH hiervoor een test gebied zijn.


 

Deel dit: