Bericht

Wat doe jij met je data? Samen fietsers tellen in Amsterdam-Noord!

Geplaatst op 22 februari 2023, 18:59 uur
Illustration

Ben jij benieuwd hoeveel verkeer er door jouw straat gaat? En zijn het vooral fietsers, of auto’s? Op welke momenten van de dag? Laat jouw raam dan meetellen met Telraam! Meet met een sensor het verkeer in jouw straat en maak deel uit van een netwerk van lokale verkeerstellers in stadsdeel Amsterdam-Noord.

Wat houdt Telraam in?

Met Telraam helpen inwoners eenvoudig om verkeerstellingen te doen, in wijken, straten en buurten. En wij kunnen meedoen. Heel makkelijk en leuk:)! Via Telraam krijg je een verkeersteller (het Telraam), die je plaatst op een raam met uitzicht op de straat. Het Telraam geeft automatisch tellingen door van fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtauto’s. Zo krijg je inzicht in het verkeer in je straat, hoe het dagelijks varieert en hoe hard er bijvoorbeeld wordt gereden.

Als je meedoet maak je deel uit van het Telnetwerk in Amsterdam-Noord met 20 lokale meetpunten. Alle metingen zijn terug te vinden op www.telraam.net. Je wordt begeleid bij de installatie en je krijgt twee workshops waarin je als verkeersteller meer leert over de verzamelde data, metingen en de resultaten. Je kunt ook eigen analyses maken van het verkeer in je straat via de Telraam website.

Waarom doen we dit?

Verkeerstellingen vinden momenteel vooral plaats bij hoofd(auto)wegen. Met de Telraamsensoren krijgen we juist meer inzicht in verkeersstromen in wijken en buurten. We zijn nu dan ook benieuwd naar waar gefietst wordt, en hoe. Belangrijk om te weten, bijvoorbeeld om fietsen voor alle leeftijden leuker en veiliger te maken. Ook kan het effect van verkeersingrepen bijvoorbeeld duidelijk worden en kan de verkeersdrukte in vergelijkbare straten in meerdere gemeenten met elkaar vergeleken worden. Dat levert jouzelf interessante informatie op over de plek waar je woont. En ook onderzoekers en beleidsmakers kunnen veel hebben aan deze data. Bijvoorbeeld om te kijken naar de relatie tussen (fiets)verkeer en leefbaarheid in wijken en welke maatregelen mogelijk nodig zijn.

Mobiliteitsdata en burgerwetenschap

Verkeersdata worden vaak verzameld in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven. Graag onderzoeken we of dit ook anders kan, juist door nu samen met Amsterdammers te tellen. We leren graag meer over de betekenis en mogelijkheden van technologie en ‘data’ voor de stad. Deze oproep wordt mogelijk gemaakt in het kader van het Europese Urbanite project.

Wie kan deelnemen?

Enthousiast geworden, maar vraag je je af of jouw raam of straat geschikt zijn om deel te nemen?

Elk type straat is in principe interessant; woonwijken, woonerven en doorgaande straten in een wijk en buurt. Wij zijn geïnteresseerd in jouw gegevens. En het levert jou waardevolle informatie op!

Er zijn een paar randvoorwaarden:

Je hebt een ‘geschikt raam’ nodig om te tellen. Dat betekent een raam op de eerste of tweede verdieping met volledig zicht op de weg zonder obstakels.
Je wordt gevraagd om minimaal 6 maanden deel te nemen aan het Telraamnetwerk omdat metingen steeds interessanter en betrouwbaarder worden als je ze voor langere tijd doet. En bovendien wordt bijvoorbeeld verkeersbeleid gemaakt op basis van jaarcijfers.
De Telraamsensor krijg jij in bruikleen.
TIP: ben je geïnteresseerd voor de Buiksloterham maar heb je geen geschikt raam? Misschien hebben de buren wel een goed zicht op de weg. Je kunt vragen of zij interesse hebben om mee te doen. 

Doe ook mee! En meld je hier aan! En ook op de site van het stadsdeel staat meer info.

 

Deel dit: