Bericht

Vooruitstrevend plan gezocht voor kavel 19ABC

Geplaatst op 6 april 2022, 12:39 uur
Illustration

Buiksloterham verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. De gemeente Amsterdam daagt de markt uit om met een vooruitstrevend plan te komen voor kavel 19ABC. Een ontwikkeling die in de kern circulair is, duurzaamheid handen en voeten geeft en bijdraagt aan groen en biodiversiteit.

Opgave
Kavel 19ABC grenst aan de zuidzijde aan het Johan van Hasseltkanaal en aan de noordzijde aan de Papaverweg. Op deze plek is ruimte voor een gemengd programma van maximaal 48.820 vierkante meter bruto vloeroppervlakte, dat bestaat uit vrije sectorkoopwoningen, middeldure huurwoningen, sociale huurwoningen, productieve bedrijfsruimte en overig niet-wonen. De opgave is om een project op te zetten dat vooruitstrevend is op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en de combinatie van wonen met productieve bedrijvigheid.

Buiksloterham
De gemeente startte in 2009 in Buiksloterham met tenderen op duurzaamheid. Verschillende individuele en collectieve duurzame zelfbouwprojecten en woon–werkgebouwen zijn het resultaat. In 2015 tekenden ruim 20 partijen het manifest Circulair Buiksloterham en spraken de ambitie uit van Buiksloterham een circulaire stadswijk te maken. In 2020 stelde de gemeenteraad de Investeringsnota Buiksloterham vast met 4 hoofddoelstellingen: circulaire wijk, productieve wijkm, verdichten en ongedeelde wijk. Hiermee is ook de opgave circulariteit bestuurlijk geborgd en verankerd in de aanpak van de gebiedsontwikkeling.

De ambitie om van Buiksloterham een circulaire stadswijk te maken en de vele initiatieven en samenwerkingen en soms creatieve aanpak die hieruit voortvloeien, maken dit gebied aan de noordelijke IJ-oever een van de meest veelbelovende gebieden in Amsterdam om te bouwen. Er kunnen maximaal 8.575 woningen komen. We werken hier samen met ontwikkelpartners, bewoners, bedrijven en (kennis)instellingen aan duurzame manieren om te leven, wonen en werken. De insteek in Buiksloterham is te leren door te doen. Meer over Buiksloterham.

Selectie
De procedure bestaat uit een voorselectie en een definitieve selectie. De hoge ambities van Buiksloterham komen terug in het selectiecriterium circulariteit en duurzaamheid, dat 50 procent van de score bepaalt. Aanvullende ambitie is het percentage hernieuwbaar en hergebruikt materiaal dat de winnende inschrijver in deze ontwikkeling gaat toepassen. Dit kan beloond worden met een ambitiebonus.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met 17 juni 2022 inschrijven via TenderNed. De selectiebrochure en bijlagen zijn gepubliceerd op TenderNed.

Deel dit: