Update

Update bij ATELIER

Geplaatst op 18 mei 2021, 10:42 uur

07/12/2020 ATELIER kick-off Innovatie Ateliers, Amsterdam 

Wat betekent het als een wijk Energie Positief wil worden? Welke zaken komen daar bij kijken? Dat wordt op dit moment in Buiksloterham onderzocht in het Europese project ATELIER

De Gemeente Amsterdam wil samen met lokale partners laten zien dat een (deel van de) wijk Buiksloterham Energie Positief kan worden, oftewel meer energie levert dan gebruikt. In het Europese project ATELIER wordt in twee Europese steden (Amsterdam en Bilbao) een Positief Energie District gerealiseerd. In het project werken 30 organisaties samen aan het realiseren van deze doelstelling in de periode van november 2019 tot december 2024.

Om een wijk energie te laten leveren, zijn veel vernieuwingen en innovaties nodig. In het Innovatie Atelier Buiksloterham wordt door de gemeente, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners samengewerkt om deze vernieuwingen in de praktijk te realiseren. Denk aan duurzame energie opwek, opslag en uitwisseling. Dit brengt niet alleen technische uitdagingen met zich mee, maar ook uitdagingen rond financiering en betaalbaarheid, wetgeving en juridische kaders, en sociale innovatie. De burger heeft bij het realiseren van een energie-positieve wijk een belangrijke rol.

Met de volgende sprekers:
Wethouder van Doorninck over het belang van dergelijke projecten in de duurzaamheidsambities in Amsterdam
Vertegenwoordigers van Gemeente Amsterdam, Schoonschip, TNO, Spectral, Waag
Moderator: Waldemar Torenstra

Illustration
ATELIER kick-off Innovatie Ateliers Amsterdam - Schoonschip
Deel dit:
Afzender
Heeft betrekking op project