Bericht

Ontwerp bestemmingsplan Buiksloterham 6e herziening

Geplaatst op 10 mei 2021, 10:17 uur , door Julia Groenewold

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Buiksloterham 6e herziening', vrijgegeven voor terinzagelegging. Het beoogde tracé voor een nieuwe weg sluit niet goed aan op het daarvoor gereserveerde en bestemde tracé. Vandaar deze herziening.