Bericht

Noord wordt niet meer gehoord

Geplaatst op 24 maart 2021, 18:12 uur

En nu horen we het ook eens van een ander. Luister en huiver: 

https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/199865/stadsdeel-beeindigt-samenwerking-noord-wordt-gehoord-met-tolhui?fbclid=IwAR3ZTr3Z49oFzCX2sNytI_V33ILg50JW7-KLHiXpFPN2J0Zfw_xAyjWvd-M

 

NOORD - De organisatoren van de gespreksserie ‘Noord wordt Gehoord’ kunnen niet meer met elkaar door één deur. Het stadsdeel heeft de samenwerking met mede-organisator Tolhuistuin vorige week beëindigd. Woensdagavond geeft portefeuillehouder Esther Lagendijk een toelichting in de stadsdeelcommissie.
door Tom Tossijn

Er is een fors conflict gerezen tussen cultureel centrum Tolhuistuin en het stadsdeelbestuur over de organisatie van de gesprekken van ‘Noord wordt Gehoord’. De verhoudingen zijn dusdanig verstoord dat de programmamaakster van de gespreksserie, Mirthe Frese, zich vorige week heeft teruggetrokken. De samenwerking van het stadsdeel met de Tolhuistuin is door het stadsdeel ‘met wederzijds goedvinden beëindigd’, schrijft de woordvoerder van het dagelijks bestuur vrijdagavond in een spoedmail aan de leden van de stadsdeelcommissie. De directie van de Tolhuistuin geeft aan de breuk een andere uitleg op haar site: ‘Stadsdeel Noord heeft de opdracht aan de Tolhuistuin ingetrokken. De breuk betekent niet het definitieve einde van ‘Noord wordt gehoord’. Het gesprek in april over groen in Noord gaat door. Inmiddels heeft het stadsdeelbestuur een procesbegeleider aangetrokken die de sessie over groen gaat organiseren.

Positief

Voor de organisatie en de gespreksleiding werd maanden geleden de ervaren programmamaakster Mirthe Frese aangetrokken. De drie eerder gehouden edities van ‘Noord wordt gehoord’ in de IJzaal van de Tolhuistuin - over inburgering van nieuwe Noorderlingen, armoedebeleid en over afval - verliepen aanvankelijk wat stroef. De gesprekken bleken toen nauwelijks voorbereid. Juist daarom werd een externe programmamaakster aangetrokken: om de gespreksonderwerpen scherper neer te zetten, gericht op oplossingen en vervolgstappen. ‘Noord wordt gehoord’ was geboren en de voorbereiding en uitvoering verliepen positief.

Co-creatie

Maar het ging de afgelopen weken mis bij de voorbereiding van het gesprek over het thema ‘Groen in de verdrukking; oprukkend steen in Noord’, dat aanvankelijk in maart zou worden gehouden. Op de site van de Tolhuistuin is te lezen dat de verschillende voorwaarden die het stadsdeel stelde, ervoor zorgden dat de Tolhuistuin niet het programma kon opzetten dat ze voor ogen had. Het ziet ernaar uit dat er vooral verschil in debat- en programmastijl was tussen programmamaakster en Tolhuistuin aan de ene kant en het stadsdeelbestuur aan de andere kant. De bestuurders zaten veel meer op het principe van co-creatie: naast elkaar en niet tegenover elkaar. In die opvatting is er weinig ruimte voor debat, verschillen van mening of tegenstellingen, maar zoeken deelnemers samen naar slimme en creatieve oplossingen voor de buurt. De Tolhuistuin koos echter steeds meer voor de rol van debatmaker. De opinies van veel buurtbewoners doen er immers toe wanneer wordt gesproken over het verdrukte groen en oprukkend steen in Noord. En buurtbewoners maken nu eenmaal in Noord van hun hart geen moordkuil. Uit de mail van de programmamaakster en uit gesprekken met andere betrokkenen rijst dan ook een weinig fraai beeld op van de wederzijdse tegenstellingen. Zij heeft het over verregaande bemoeienis van het stadsdeel met de voorbereiding, de inhoud en de deelnemers aan het gesprek over groen en steen. Er was sprake van extreme voorzichtigheid bij de vertegenwoordigers van de gemeente. Het stadsdeel stelde veel verschillende voorwaarden aan de bespreking van het onderwerp en wilde ook de toon van de discussie van tevoren bepalen. Ook regisseerde het stadsdeel de keus van de sprekers en de onderwerpkeuze. Dat ging zelfs zo ver dat het programma zonder nadere aankondiging een maand werd uitgesteld omdat het stadsdeel eerst achter gesloten deuren met de sprekers wilde overleggen. De hierdoor ontgoochelde programmamaakster constateerde dat ze als onafhankelijke trekker van de debatten geen recht meer kon doen aan de inbreng van deelnemers en gooide vorige week de handdoek in de ring.

De vraag is: hoe nu verder? Dat ligt mede aan de stadsdeelcommissie. “Een goednieuwsshow van een regisserende lokale overheid zal niet substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van lokale democratie en een creatieve aanpak van lastige kwesties in de buurt”, aldus stadsdeelcommissielid Dennis Overweg (Partij van de Ouderen). “Het vertrouwen wordt juist eerder aangetast. Buurtbewoners zullen het vermijden van debat door een relatief machtige lokale overheid immers met wantrouwen bejegenen. Daar moet je bij een Noorderling niet mee aankomen.” Versterking van de democratie en burgerparticipatie zijn juist de redenen waarom destijds het initiatief is genomen tot ‘Noord wordt Gehoord’. Dat initiatief kwam vorig jaar uit de Burgerzaal, de voormalige raadszaal in het stadsdeelkantoor die vóór corona intensief werd gebruikt door bewoners, volksvertegenwoordigers en bestuurders om met elkaar oplossingen te vinden voor maatschappelijke kwesties in Noord. Alle partijen betreuren nu de ontstane situatie. De Tolhuistuin verwacht in ieder geval dat een prettige samenwerking met het stadsdeel bij andere programma’s en projecten wél overeind blijft.
 
 
 
 

Illustration
 
Deel dit: