Bericht

De Investeringsnota Buiksloterham in de gemeenteraad

Geplaatst op 29 oktober 2020, 20:16 uur
Deze week stond Buiksloterham op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Er wordt na de Investeringsnota ook een nieuw bestemmingsplan gemaakt, dat opgaat in het omgevingsplan.

Dinsdagavond 27 oktober konden bewoners en ondernemers online via MS Teams inspreken bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Er waren vijftien insprekers die vanuit hun standpunten diverse deelonderwerpen belichtten. Alle hete hangijzers die de afgelopen periode zijn aangekaart met betrekking tot de herijking van het oude investeringsbesluit kwamen aan de orde: het groen, de balans tussen wonen en werken, de participatie van bewoners. Meer particuliere punten als de toekomstige plek van de Afghaans-Islamtische Vereniging in de Korte Papaverweg en de wens een tweede Schoonschip aan te kunnen leggen aan de westkant van de Ridderspoorbrug, werden ook geadresseerd. De opname van deze avond staat hier. 

Een dag later vergaderde de commissie zelf met wethouder Marieke van Doorninck over deze Investeringsnota. Hier werden nogmaals enkele heikele punten besproken. De verkeerssituatie, het aantal woningen, de waterkwaliteit van het Johan van Hasseltkanaal en vooral steeds terugkerend: het groen. Van Doorninck zegde toe dat er een evaluatie komt van de participatie. Ook komt er een nieuw bestemmingsplan voor Buiksloterham dat in 2022 onderdeel gaat uitmaken van het omgevingsplan, in overeenstemming met de nieuwe omgevingswet. 

Kijk hier deze vergadering terug. Het agendapunt begint op 1:45:34, na een korte plaspauze.  

Wat gebeurt er nu? De gemeenteraad gaat de Investeringsnota volgende week bespreken, in de raadsvergadering van 4 en 5 november 2020. 

 

 

 

Illustration
 
Deel dit: