Bericht

Omdat er veel nieuwe gebouwen bij zullen komen, zal het verkeer toenemen.

Geplaatst op 16 oktober 2020, 01:06 uur

Ik las nogmaals de uitnodiging om 'mee te denken over nieuwe wegen'. Mijn oog bleef hangen bij de volgende zin: "Omdat er veel nieuwe gebouwen bij zullen komen, zal het verkeer toenemen." Ik herhaal: "Omdat er veel nieuwe gebouwen bij zullen komen, zal het verkeer toenemen." Ik herhaal deze zin omdat ik moet denken aan een beroemde scéne uit de serie Red Dwarf: “...there are only two minor flaws...(...) now I realize that technically speaking this is only one (…) but it’s such a big one that I thought it was worth mentioning twice”.  Voor de liefhebber: https://youtu.be/PvSno_9zhDk

En nu even zonder gekheid.

De Gemeente Amsterdam produceert een Investeringsnota waarin aan ons wordt wijsgemaakt dat het meer dan verdubbelen van het aantal woningen gepaard zal gaan met een afnemende verkeersdruk. Dit gaat gepaard met het op deze website veelvuldig gepropageerde idee dat binnen afzienbare tijd zowel bedrijven als bewoners in de Buiksloterham zullen afzien van het bezitten van een auto. De influencers lijken wel betaald te worden door Hely, want ik ken niemand die daadwerkelijk overweegt om zijn auto weg te doen omdat influencers beweren dat we dat zullen gaan doen. Ik heb het zelf serieus overwogen met de buurman, maar die heeft een hond – end of story. De gemeente hanteert tot slot het rampzalige argument dat als je ergens niet kunt parkeren (omdat je de parkeernorm afknijpt), er ook geen verkeer meer zal zijn.

Bovenstaande alinea gaat over het verdubbelen van het aantal woningen, hetgeen in de Investeringsnota wordt 'geregeld'. Hoe vreemd is het dan, dat we min of meer tegelijkertijd worden uitgenodigd om mee te denken over een 'toename van het verkeer' als gevolg van de nieuwe gebouwen?

 

De Gemeente Amsterdam spiegelt ons daarmee 2 parallelle werkelijkheden voor:

 • Als het aantal woningen verdubbeld moet worden, is er geen toename van het verkeer.
 • Maar als er nieuwe wegen moeten worden aangelegd, en deze verbreed moeten worden, en er nieuwe bruggen aangelegd moeten worden... zal het verkeer toenemen.

U mag zelf raden welke van deze stellingen het dichtste de realiteit zal benaderen.

 

PS1     Voor de volledigheid kopieer ik hieronder de volledige uitnodiging. Lees en oordeel zelf:

Meedenken over wegen in Buiksloterham

De gemeente nodigt belanghebbenden uit om mee te denken over de aanleg van een nieuwe weg tussen de Klaprozenweg en de Grasweg (de Westelijke ontsluiting) en over de herinrichting van de Grasweg. Vanwege de coronamaatregelen organiseren wij geen fysieke bijeenkomst. Op 20 en 29 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur bent u welkom in een online ontwerpsessie.

Als u wilt meedenken, stuur dan een email naar ontwikkeling.buiksloterham@amsterdam.nl. Geef aan of u op 20 of 29 oktober wilt meedoen en of u wilt mee denken over de Grasweg, de Westelijke Ontsluiting of allebei. U ontvangt per mail verdere informatie over de ontwerpsessie.

Toelichting project

De verandering van Buiksloterham van een industrieel bedrijventerrein naar een duurzaam werk/woongebied vordert gestaag. Omdat er veel nieuwe gebouwen bij zullen komen, zal het verkeer toenemen. We zullen een aantal straten moeten verbreden en nieuwe straten moeten aanleggen. Ook heeft Buiksloterham nieuwe bruggen nodig, onder andere over het Papaverkanaal.

Op de afbeelding staat waar in Buiksloterham de Grasweg en de Westelijke ontsluiting (komen te) liggen. De planning is dat de Grasweg eind 2024 gereed is. De Westelijke ontsluiting is naar verwachting in 2025 gereed.

Doel meedenken

De ontwerpen van de wegen, bruggen en openbare ruimte moeten voldoen aan de ambities voor Buiksloterham, de wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente. We willen samen met belanghebbenden kijken hoe we de Grasweg en de Westelijke ontsluiting kunnen ontwerpen binnen deze kaders.

Vervolg

De ontwerper van de gemeente zal beoordelen welke ideeën we kunnen verwerken in de ontwerpen van de Grasweg en de Westelijke ontsluiting. De uiteindelijke ontwerpen zullen we publiceren op amsterdam.nl/buiksloterham.

 

PS2     Voor wie daar prijs op stelt geef ik hieronder commentaar op de volledige uitnodiging. Lees en oordeel opnieuw zelf:

Meedenken over wegen in Buiksloterham

De gemeente nodigt belanghebbenden uit om mee te denken over de aanleg van een nieuwe weg tussen de Klaprozenweg en de Grasweg (de Westelijke ontsluiting) en over de herinrichting van de Grasweg. Vanwege de coronamaatregelen organiseren wij geen fysieke bijeenkomst. Op 20 en 29 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur bent u welkom in een online ontwerpsessie.

 • Ok. Belanghebbenden worden uitgenodigd?
 • Maar bedrijven en gebouweigenaren hebben niks ontvangen als ze niet mee hebben gedaan aan de 'Co-creatie-groen'?
 • Er is géén fysieke bijeenkomst?
 • Komt dat even lekker uit. Kunnen we wel zeggen dat we hebben geparticipeerd maar... maak het zelf maar af?
 • Er zijn twee momenten geprikt die voor zowel bewoners als bedrijven niet heel lekker uitkomen?
 • We zijn welkom in een 'online ontwerpsessie'?
 • Ik ben wel benieuwd, wat dat dan inhoudt.

Als u wilt meedenken, stuur dan een email naar ontwikkeling.buiksloterham@amsterdam.nl. Geef aan of u op 20 of 29 oktober wilt meedoen en of u wilt mee denken over de Grasweg, de Westelijke Ontsluiting of allebei. U ontvangt per mail verdere informatie over de ontwerpsessie.

Toelichting project

De verandering van Buiksloterham van een industrieel bedrijventerrein naar een duurzaam werk/woongebied vordert gestaag. Omdat er veel nieuwe gebouwen bij zullen komen, zal het verkeer toenemen. We zullen een aantal straten moeten verbreden en nieuwe straten moeten aanleggen. Ook heeft Buiksloterham nieuwe bruggen nodig, onder andere over het Papaverkanaal.

Commentaar:

 • De Buiksloterham zou veranderen in een duurzaam gebied, maar als je gaat vragen naar de toetsingskaders waardoor dat geborgd wordt dan is er toch eerder sprake van een wassen neus dan van een veer op de hoed, laat staan dat je zou kunnen pronken met andermans veren??
 • Er komen veel nieuwe gebouwen bij dus het verkeer neemt toe? Dat lijkt me een logische conclusie maar is in tegenspraak met hetgeen in de Herijking Investeringsnota Buiksloterham wordt beweerd...

Op de afbeelding staat waar in Buiksloterham de Grasweg en de Westelijke ontsluiting (komen te) liggen. De planning is dat de Grasweg eind 2024 gereed is. De Westelijke ontsluiting is naar verwachting in 2025 gereed.

 • De afbeelding werd niet meegestuurd?
 • De weg ligt eigenlijk al vast?
 • In 2025 zijn alle bedrijven het gebied al uitgevlucht?

Doel meedenken

De ontwerpen van de wegen, bruggen en openbare ruimte moeten voldoen aan de ambities voor Buiksloterham, de wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente. We willen samen met belanghebbenden kijken hoe we de Grasweg en de Westelijke ontsluiting kunnen ontwerpen binnen deze kaders.

Vergeef me mijn cynisme maar deze zin bevat zoveel disclaimers dat je vooraf al weet wat de uitkomst zal zijn: het voorstel van de gemeente is de enig mogelijke uitkomst en uw aanwezigheid hier helpt de gemeente om die uitkomst te legitimeren. Waarvoor hartelijke dank. Disclaimers zoals:

 • 'ambities voor Buiksloterham'
 • 'wet- en regelgeving'
 • 'beleid van de gemeente'
 • 'samen met belanghebbenden'
 • 'kunnen ontwerpen binnen deze kaders' 

Vervolg

De ontwerper van de gemeente zal beoordelen welke ideeën we kunnen verwerken in de ontwerpen van de Grasweg en de Westelijke ontsluiting. De uiteindelijke ontwerpen zullen we publiceren op amsterdam.nl/buiksloterham. 

En dan nog deze uitsmijter. We hebben bij de co-creatie-groen mogen ervaren wat de zin 'De ontwerper van de gemeente zal beoordelen welke ideeën we kunnen verwerken in de ontwerpen' in de praktijk betekent. Dat betekent dat alles wat de gemeente goed uitkomt wordt meegenomen. En dat alles wat onwenselijk is wordt genegeerd, zelfs als het daarvoor nodig is om te liegen over grondgebruik of beschikbaar grondoppervlak of... 

2 afbeeldingen