Bericht

"Één boom voor elke Nederlander" belooft Groen Links. Behalve in Amsterdam?

Geplaatst op 11 oktober 2020, 00:32 uur

"Een boom voor elke Nederlander" zegt Groen Links vandaag in haar nieuwe verkiezingsprogramma. Voor de politieke bühne. Wat een geweldig idee. Zonder gekheid. Dat is een goed idee. Om klimaatbestendige steden te maken hebben we veel groen nodig. Dat weten we allemaal allang.

Dus laten we dat doen. En hey, laten we beginnen in Amsterdam, in de Buiksloterham. De omstandigheden zijn perfect: Groen Links is de grootste partij en de wethouder van Ruimtelijke Ordening, Marieke van Doorninck, is van Groen Links.

Kortom: spijkers met koppen. We hanteren de cijfers die de gemeente ons levert, zonder die verder ter discussie te stellen. Er komen dan 8.575 woningen. Omdat het aantal personen per woning nogal lastig is vast te stellen gaan we uit van een naar ik aanneem niet discutabele ondergrens van 1 bewoner per woning. Er mogen dan 8.575 bomen worden geplant in de Buiksloterham. 

We hebben deze belofte getoetst aan de werkelijkheid. Wat jammer dat de groene woorden van Groen Links nog voordat ze zijn uitgesproken worden gelogenstraft door de praktijk.

  • Er waren er in 2007 maximaal 800 bomen voorzien in de openbare ruimte. Dat is 1 boom per 11 inwoners. Valt toch een beetje tegen.
  • Op de Asterweg werden op het 'groene plaatje' 70 bomen getekend. De Asterweg wordt nu nieuw aangelegd: er komen er een stuk of 10.
  • Gaan we straks een Buiksloterham krijgen met 100 bomen?
  • En dan praatjes verkopen over 'elke Nederlander een boom?'

Wat zou je nodig hebben? Voor 8.575 bomen heb je zo'n 137.200m2 grond nodig, als we uitgaan van 16m2 grond per boom. Dan staat er in elk vak van 4x4 meter 1 boom. Laten we niet flauw doen. Die grond is er niet. De Buiksloterham is precies 1km2 groot (1.000.000m2). En daarvan is nu zo'n 50.000m2 grond beschikbaar voor groen. We zijn in Amsterdam. Laten we 1 stapje terugnemen en de lat iets lager leggen.

We kunnen de stelling van Groen Links ook zo samenvatten, dat als het aantal mensen toeneemt, je ook meer bomen nodig hebt. En dat als je het woningaantal verdubbelt van 4.000 naar 8.575 (of wordt het 12.000?), je het aantal bomen moet verdubbelen. Dan zou je de 800 bomen die horen bij 4.000 woningen moeten verhogen tot 1.700 bomen voor 8.500 woningen. Deze vraag is ingebracht in de Cocreatie sessies over groen (die door de gemeente steevast als participatie wordt geframed). Maar een antwoord werd niet gegeven. Dat snap ik wel.

Kortom: hoe laag we de lat ook leggen. De gemeente Amsterdam, en Groen Links in het bijzonder, en haar 'circulaire' partners praten een hoop over die 'Green New World' maar in de praktijk blijft het bij praatjes en plaatjes voor de vaak.

2 afbeeldingen