Bericht

Raad behandelt HIB ondanks negatief advies Commissie RO??

Geplaatst op 29 september 2020, 14:30 uur , door John Zondag

Nadat op 23 september wethouder van Doorninck werd teruggefloten door de Commissie Ruimtelijke Ordening, werd dit door veel mensen al gevierd als een overwinning. Je kunt beter zeggen dat er een doelpunt gescoord is: we staan met 1-0 voor. Maar dat zegt soms niks. Hoe groot het verschil kan zijn tussen gelijk hebben, gelijk krijgen en het uiteindelijke resultaat dreigt echter, als we niet oppassen, morgen treffend te worden geïllustreerd.

De wethouder heeft op 25-9 een reactie gestuurd aan de Raad, waarin doodleuk wordt beweerd dat wat er gebeurt niet strafbaar is en dus dik in orde. Op alle andere dan juridische bezwaren gaat ze niet eens in. En vervolgens staat het onderwerp gewoon op de agenda voor morgenmiddag 30-9. En wordt er dus geprobeerd een plan erdoorheen te drukken dat niet rijp is voor besluitvorming en dat aantoonbaar niet voldoet aan de eigen referentienormen voor groen en voorzieningen.

Een aantal kritische bewoners en bedrijven trekt samen met de VEBAN – het Stadslab wilde overigens niet meedoen – op tegen deze praktijk. Ik houd jullie op de hoogte.

In de tussentijd deel ik graag de reactie van de Wethouder. En de juridisch-planologische strategie waarom er wél bouwvolume wordt opgerekt maar er geen Bestemmingsplan wordt aangepast. Het was niet de bedoeling om die notitie met de betrokken bewoners en bedrijven te delen. Tenminste zoveel is duidelijk.

En ja, na de Raadscommissievergadering zijn er naar aanleiding van onze argumenten twee moties ingediend door de PvdD, die gaan over groen en het voldoen aan referentienormen. Ook die moties hangen als bijlage aan dit bericht.