Bericht

Raadscommissie RO: te weinig sport en groen in Nota

Geplaatst op 24 september 2020, 12:15 uur
De gemeenteraad gaat nog niet beslissen over de Investeringsnota Buiksloterham. Op 23 september vond de commissie Ruimtelijke Ordening de nota er niet rijp voor.

Het probleem bleek vooral te zitten bij de hoeveelheid, of liever gezegd het gebrek aan sportvoorzieningen en groen in de openbare ruimte. Met name voor het 'gebruiksgroen', groenvoorzieningen waar je in kunt wandelen of kinderen in kunnen spelen, bleek er veel te weinig ruimte gemaakt in de Investeringsnota. 

Wat betekent dit nu? De Investeringsnota moet terug naar de tekentafel en er moeten meer plekken worden gereserveerd voor buitensport en groen in Buiksloterham en de omliggende ontwikkelingsgebieden. 

Het zag ernaar uit dat het proces van de herijking van het Investeringsbesluit over Buiksloterham begin oktober in de gemeenteraad zou worden afgesloten met een nieuwe Investeringsnota. Dit is nu uitgesteld. Voor de vele critici van de Investeringsnota en van het proces van participatie is er nu gelegenheid om nogmaals hun standpunten te laten weten aan de raad. 

Groen en sport waren kritiekpunten waar in de afgelopen jaren veel over gesproken is. Andere kritiekpunten in de reacties van buurtbewoners en instellingen betroffen het gebrek aan juridische toetsing en het ontbreken van een overkoepelende Milieu Effect Reportage over het hele Investeringsbesluit. Of deze punten nu ook worden geadresseerd in de hernieuwde versie, is nog de vraag. Ook is niet duidelijk wanneer de nota terugkomt naar de commissie. Kijk de vergadering hier terug.  De inspraakreacties en alle stukken zijn hier ook te vinden, onder het agendapunt. 

Stadslab en De Ceuvel stuurden een gemeenschappelijke inspraakreactie naar de commissie. Die staat hieronder als pdf. Zelf inspreken bleek niet te kunnen, aangezien de raad haar regels heeft aangepast en onlangs het inspreken enorm heeft beperkt. Per agendapunt konden slechts drie insprekers het woord voeren.