Bericht

Hoe doen de sensors het in Buiksloterham?

Geplaatst op 24 september 2020, 11:16 uur
Dinsdag 15 september kwamen de deelnemers in Buiksloterham van Hollandse Luchten bijeen om samen de online bijeenkomst van alle deelnemers te volgen en metingen te bespreken. Ze kregen ook huiswerk.

Organisator en deelnemer Repke de Vries vertelt: "We volgden de online meeting van het overkoepelende Hollandse Luchten project. Met name de onderdelen over data analyse en betrouwbaarheid van sensoren en data waren praktisch en nuttig. Er komt een registratie van de hele sessie. We zullen de deelnemers aan Hollandse Luchten die er 15 december niet konden zijn de link doorsturen."

Deze onderwerpen kwamen aan de orde en waren de moeite waard:  
-    Wanneer sensoren geregeld extreme resultaten laten zien, kan dat diverse oorzaken hebben. De sensor kan natuurlijk kapot zijn, maar ook kan er sprake zijn van hoge ozon concentraties (beïnvloeden NOx metingen) of van een hoge luchtvochtigheid (beïnvloedt fijnstof metingen).
-    Wanneer de gemiddelde PM 10 emissies van IJmond en Amsterdam van dit jaar tot eind augustus worden vergeleken, scoort IJmond, i.h.b. Wijk aan Zee, duidelijk veel slechter dan Amsterdam.
-    Natuurlijk ook iets over Covid 19: het heeft de stikstofniveaus in gunstige zin beïnvloed, namelijk verlaagd.

 

Iedereen die een sensor heeft hangen in Buiksloterham ontving inmiddels ook dit verzoek:

-    Bekijk de (verzamelde) data van jouw sensor eens goed op de site van Hollandse Luchten. Laat vervolgens weten wat je daarin opvalt of welke vragen je daarbij hebt.
-    Een van de mogelijke bijzonderheden lijkt bijvoorbeeld hier en daar dat zich in de fijnstofemissies ’s nachts opvallende pieken voordoen.
-    Het kan ook zijn dat je verwachtte iets te zien aan de meetresultaten, wat toch niet zichtbaar wordt. Een voorbeeld is de daling van de stikstofuitstoot als gevolg van Corona (minder verkeer).

Willen jullie dit in de komende week bekijken en doorgeven (ook als er echt niets opvalt)? Op basis daarvan gaan we dan bepalen aan welke kennis behoefte bestaat en hoe we verder gaan.

De data vind je op https://hollandseluchten.nl/kaart/. Kies links boven aan de kaart de locatie en links onder aan bij “data-selectie” fijnstof en stikstof dioxide. Bekijk van een sensor de gekalibreerde data. Een vergelijking van de metingen van jouw sensor met andere (in de buurt of elders) kun je maken op https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/dataportaal/samen-analyseren-tool. Een site voor de liefhebbers, echt leuk – en ook makkelijk - om erachter te komen wat je hier allemaal uit kunt halen.

 

Foto: BendeWikiMan, Wikimedia commons, cc