Bericht

HIB: de gemeente antwoordt op inspraak en de raad gaat beslissen

Geplaatst op 4 september 2020, 10:10 uur
Ingesproken ibij de gemeenteraad over het HIB? Of een zienswijze ingediend? Hoe het verder gaat: de raad is nu aan zet.

Dinsdag 1 september heeft het college van B & W de Investeringsnota Buiksloterham 2020 vastgesteld, de eindversie van het Herziene Investeringsbesluit Buiksloterham HIB. Het laatste woord is echter aan de gemeenteraad. Op woensdagmiddag 23 september gaat de raadscommissie Ruimtelijke Ordening zich hierover buigen. Uiteindelijk beslist de hele gemeenteraad; dat gebeurt niet eerder dan 30 september. 

Inspreken bij de commissie kan nogmaals! Dat wil zeggen, in verband met de Covid-19 maatregelen is het niet mogelijk 'live' in te spreken, maar iedereen kan tot een dag tevoren een schriftelijke inspraakreactie insturen. Deze wordt bij de stukken gevoegd. De agenda van de commissievergadering is hier te vinden. Inspraakreacties kunnen alvast gemaild naar commissieRO@amsterdam.nl

De ambtenaren die het besluit voorbereidden en die vorig jaar ook aanwezig waren bij de publieksbijeenkomsten met bewoners en ondernemers, hebben intussen alle eerder binngengekomen inspraakreacties gelezen, gerubriceerd en van commentaar voorzien. Deze (concept-)Nota van Beantwoording is hier te vinden.  Het is een document geworden van 125 pagina's. 

 

 

Deel dit: