Bericht

Raadscommissie bespreekt investeringsnota Buiksloterham

Geplaatst op 3 september 2020, 10:15 uur , door Julia Groenewold

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 1 september ingestemd met de inhoud van de investeringsnota Buiksloterham 2019 en de Nota van Beantwoording. De commissie Ruimtelijke Ordening bespreekt het plan op 23 september. Belanghebbenden kunnen dan nog een inspreektekst inzenden.