Bericht

maandelijkse inloop gemeente in teken van HIB

Geplaatst op 4 september 2019, 10:57 uur

Dinsdag 3 september hield het projectteam Buiksloterham van de gemeente de maandelijkse inloop op Papaverweg 48. Alle aandacht ging uit naar de herziening van het zogenoemde Investeringsbesluit Buiksloterham, dat na tien jaar toe is aan een update. Hierover organiseerde de gemeente voor de vakantie al een aantal bijeenkomsten. Ook bewoners en ondernemers zelf riepen belangstellenden bijeen om over dit onderwerp met elkaar door te praten en concrete voorstellen te doen. 

De weerslag van alle voorstellen, ideeën en nieuwe inzichten is gegoten in een 100-pagina's tellende concepttekst die (om en nabij) 3 oktober vrij komt voor inspraak. Betrokkenen hebben vervolgens zes weken om een zienswijze in te dienen; voorstellen voor wijzigingen en verbeteringen.

Gisteren waren er al enkele overzichtskaarten te zien met ingetekend plekken voor groene wandelcorridors, fiets- en voetgangerssbruggen, ruimte voor detailhandel, scholen, bedrijvigheid en woonblokken. In totaal moet Buiksloterham 8000 woningen gaan tellen, waarvan er inmiddels zo'n duizend zijn gerealiseerd. 

Over het geactualiseerde investeringsbesluit met de spelregelkaart voor ontwikkelaars is een heleboel te vertellen en voor bewoners en ondernemers om onderling met elkaar te bespreken. Om bewoners en ondernemers hierin te faciliteren gaan zowel het projectteam als Buiksloterham Circulair apart informatiebijeenkomsten organiseren. De data worden zsm bekend gemaakt. 

Het projectteam verhuist binnenkort naar de bouwkeet op de Distelweg. Met ingang van volgende maand vindt de maandelijkse inloop daar plaats. Op dinsdag 1 oktober is de volgende inloop gepland: tussen 16.00 en 18.00 uur kan iedereen met een vraag over Buiksloterham-zaken zonder afspraak terecht.  

 

Illustration
 
Deel dit: