Bericht

Een MeetUp van meten en delen

Geplaatst op 23 mei 2019, 12:10 uur

De MeetUp van dinsdagavond 21 mei gaf een goed overzicht van wat er zoal speelt in Buiksloterham: bewonersparticipatie (kunnen we dit wat minder beleidsachtig omschrijven?) met politieke besluitvorming, bewonersparticipatie met het meten van luchtkwaliteit en de mogelijkheden om in de toekomst zelf onderling mobiliteit te delen.

Omgevingsmanager Elianne in het Veld was al eerder te gast op een MeetUp. In het projectteam Buiksloterham van de centrale stad is het haar taak de wensen en meningen van alle belanghebbenden zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De herziening van het zogenoemde Investeringsbesluit uit 2006. gaat leiden tot nieuwe spelregels voor de verdere ontwikkeling van Buiksloterham. Haar focus lag onder andere op. In maart en april en mei zijn 4 buurtbijeenkomsten georganiseerd over de visies van buurtbewoners op het toekomstige groen in de wijk.  Daar zijn scenario's uit te besproken en uitgewerkt. Deze moeten wel binnen de kaders van het nieuwe Investeringsbersluit passen, want die zijn al vastgesteld. Dat wil zeggen: en forse verdichting, van 4500 naar 8000 woningen, circulaire ambities zoals lokale verwerking en gebruik van 300.000 m3 vervuilde grond en een productieve wijk met een hoog percentage (oude en nieuwe) maakbedrijven.  

Definitieve resultaten zijn er nog niet. Delva Landscape Architects werkt de ideeën nu uit tot een samenhangend plan. Vervolgens worden  de technische en financiële  haalbaarheid getoetst. 28 mei is er een grote bijeenkomst over het nieuwe Investeringsbesluit van de gemeente. Dan zal het nieuwe Groenplan nog niet helemaal klaar zijn, Dat krijgt dus nog een vervolg. In april was er een bijeenkomst met, voor en door ondernemers. Deze is aanleiding voor de gemeente op korte termijn een bijeen te komen met bedrijven over hun wensen voor de toekomstige inrichting. Een stap in de goede richting is dat de gemeente onlangs een loket heeft geopend dat specifiek bedoeld is voor de ondernemers in Noord die vrezen dat zij moeten verkassen, als gevolg van doorontwikkeling van de transformatiegebieden langs de IJ-oever.

Hierna was de beurt aan Repke de Vries, collega- bewoner uit Noord, die vertelde over het project Hollandse Luchten. Samen met centrum voor technologie gaan we met bewoners een systeem van luchtkwaliteitmetingen op te zetten. Er komen 20 sensoren voor het meten van fijnstof PM 2,5, NO (stikstof) en ozon. De bewoners zelf bepalen waar ze komen te hangen, gaan de sensoren in elkaar zetten  installeren en monitoren, en de informatie ook zelf kunnen analyseren (met enige deskundige hulp). Repke is als ingenieur geïnteresseerd in de meerwaarde van Open Source kennisbronnen en publiek eigenaarschap van informatie.

Ook het RIVM en de GGD Amsterdam doen natuurlijk voortdurend metingen, vertelde hij, maar zouden bewoners zich hier zelf niet ook om moeten bekommeren? Het gaat immers om de lucht die  wij moeten inademen.

 

Na het samen ontwerpen en samen meten was samen delen de volgende logische stap op deze MeetUp. Walter Dresscher doet in Den Haag het project DEEL. De kern? Mobiliteit hoeft niet gebaseerd te zijn op individueel bezit, het kan een 'common' zijn, een gezamenlijk bezit dat door een coöperatie van gebruikers wordt gedeeld. De meeste auto’s in Nederland staan bijna altijd stil, zo’n 30 % wordt minder dan eenmaal per week gebruikt.

Dresscher vertelde dat een groep van vijftig eigenaren/gebruikers het best blijkt te werken, omdat iedereen de andere gebruikers kent, en - omdat er geen commercieel belang is - de prijzen laag kunnen blijven.

Dresscher ging nader in op dit punt. Een huurauto/verhuisbus/bakfiets is een bezit van een commerciële partij; de aanbieder is er alles aan gelegen dat de klanten zo veel mogelijk huren en zo veel mogelijk kilometers maken. Een deelautocoöperatie mist dit commerciële belang - voor de coöperatie is het juist voordelig als er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van de voertuigen. De coöperatie hoeft ook geen geld te spenderen aan reclame. Mogelijke winst vloeit terug naar de coöperatie.

In Den Haag is inmiddels de eerste bewonerscoöperatie actief, Coper deelt!, waarbij vijf auto's uit één straat het collectief bezit vormen van de bewonerscoöperatie.

De avond had stevige concurrentie, onder andere van de jaarlijkse De Staat van de Stad. Desondanks zat de zaal vol met enthousiaste buurtbewoners, waaronder veel nieuwe gezichten.  Enthousiaste reacties voor deelnemen aan gedeeld vervoer en nieuwe deelnemers voor het luchtmeten.

 

 

Illustration
Beeld uit de presentatie van Walter Dresscher
Deel dit: