Bericht

Rainproof tekent Manifest Buiksloterham

Geplaatst op 28 juni 2015, 22:58 uur

Op donderdag 5 maart tekenden ruim 20 organisaties, waaronder Amsterdam Rainproof, het manifest Circulair Buiksloterham. In Pakhuis de Zwijger kozen de organisaties voor de Buiksloterham als living lab waar experiment, onderzoek en innovatie concreet worden toegepast. Grondstoffen, energie en water worden in deze living lab zoveel mogelijk in kringlopen gebracht. Namens het Amsterdamse bestuur werd het manifest getekend door wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho en wethouder ruimtelijke ordening Eric van den Burg.

De projectgroep Buiksloterham zet zich in om met diverse projectontwikkelaars, zelfbouwers en collectieven te kijken hoe de (regen)waterkringloop kan worden gerealiseerd. Allemaal hebben ze ambitie om op verschillende manieren hemelwater op te vangen, te gebruiken en pas in laatste instantie af te voeren. Idealiter wordt er dan ook geen hemelwaterriool gelegd, maar wordt het regenwater bovengronds, via de straat, afgevoerd.

Illustration
 
Deel dit: