Bericht

Eerste deel Papaverplantsoen af

Geplaatst op 17 mei 2017, 17:10 uur

De eerste bewoners in Buiksloterham zijn een feit. Behalve nieuwe wegen is daarom ook nieuw groen nodig zodat bewoners kunnen recreëren en kinderen een plek hebben om te spelen. Om die reden is het Papaverplantsoen aan de Monnikskapsstraat aangelegd.
Het eerste deel van het Papaverplantsoen is inmiddels af. Het gedeelte ter hoogte van kavel twee wordt aangelegd zodra de woningen op deze kavel gereed zijn.

Participatie bewoners
Het ontwerp van het Papaverplantsoen is in een open planproces met de (toekomstige) bewoners tot stand gekomen. Bewoners waren niet alleen actief betrokken bij het ontwerp van het plantsoen, maar zij bouwden ook zelf mee. Zo ontwierpen zij en maakten zij het meubilair. Daarnaast gaan de bewoners op eigen initiatief een rol spelen in het beheer en het onderhoud van het plantsoen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de bewoners en de gemeente via een beheercontract. Zij gaan onder andere het zwerfvuil verwijderen en onderhouden ook het meubilair in het Papaverplantsoen.

Inrichting plantsoen
Bijzonder aan de inrichting van het plantsoen is de ruigte met de wilde planten die past bij het gebied en de organische verandering van Buiksloterham. Het plantsoen wordt doorsneden door een wandelpad van asfalt met op de kop van het plantsoen aan het Papaverkanaal een trap met treden naar het water. Langs het wandelpad is een netschommel en een speeltoestel voor kinderen geplaatst. Verder zijn er meerdere bomen geplant. Een aantal bomen zijn afkomstig van het Mosplein, waar zij weg moesten vanwege bouwwerkzaamheden. Deze bomen hebben een forse maat waardoor zij het plantsoen direct karakter geven.

Illustration
 
Deel dit: