Nieuw bericht

Hollandse Luchten verlengd

geplaatst op 3 juli 2020, 11:21 uur
Hollandse Luchten gaat door! Het project van de provincie Noord-Holland, waarin circa tweehonderd burgers een stikstof- en fijnstofsensor aan hun gevel ophingen, is voor onbepaalde tijd verlengd.

Hollandse Luchten zou twee jaar duren en eindigen op 30 juni 2020. Deze einddatum is nu komen te vervallen. 

Hollandse Luchten ontstond om burgers meer te betrekken bij zaken als luchtkwaliteit. Dit gebeurt onder andere door hen zelf ook verantwoordelijk te maken voor een luchtkwaliteitssensor. Met dit doel werden tweehonderd sensors gedistribueerd onder geïnteresseerden in Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Velsen-Noord en -Zuid, Zaandam Kogerveld en de Amsterdamse Buiksloterham. Het enige wat men hoefde te doen is de sensor ergens in de open lucht ophangen, voorzien van stroom en aansluiten op internet via een LoraWAN-netwerk. 

De provincie Noord-Holland ondersteunt het project, dat wordt uitgevoerd door De Waag en lokale partnerorganisaties, onder wie Stadslab Buiksloterham Circulair. Tijdens een avond bij Stadslab op de Papaverweg werden bewoners uitgenodigd om hun sensor zelf in elkaar te komen schroeven. De Waag hield avonden over de betekenis van de gemeten waarden. Deze participatie typeert het achterliggende idee van 'citizen sensing', burgers die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het meten en voor de meetresultaten naar - in dit geval - hun luchtkwaliteit. 

Het project overwon alle mogelijke technische kinderziekten en draait nu. Meetresultaten zijn te vinden op  https://hollandseluchten.waag.org/kaart/. Hier is ook goed te zien dat er niet alleen in Buiksloterham sensors zijn opgehangen, maar ook elders in Noord, bijvoorbeeld op de Varenweg bij de Rosaschool, bij het Hyperion Lyceum en langs de Zuiderzeeweg.  

Deelnemers die verwachtten op 30 juni 2020 de sensor weer te kunnen demonteren, zijn overigens niet verplicht om tot in lengte van jaren mee te doen. Alle betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen van de provincie. 

Foto