Nieuw bericht

Inspraak 25 maart 2020 in Stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord

geplaatst op 1 mei 2020, 22:59 uur, door Door de Buurt

Geachte leden van de stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord

Graag willen wij u informeren over het HIB. Wij zijn bewoners, zelfbouwers, architecten, buurtbouwers en in toenemende mate verontrust over de ontwikkeling van de Buiksloterham. Aan U wordt gevraagd om advies te geven.

U heeft een hoera-document ontvangen van ca. 200 pagina’s. En daarbij een container vol met 86 inspraakreacties, soms wel 50 pagina’s lang. En daaroverheen een advies van het DB van SDAN, op een paar A4-tjes een handzame samenvatting.

Wij vermoeden dat u slecht of verkeerd bent geïnformeerd. Het zal moeilijk zijn om de verleiding te weerstaan om de handzame samenvatting te verkiezen boven de noodzaak om alle 1.200 pagina’s te fact-checken. 

Daarom zullen wij dat voor u doen. We vatten de kritiek samen in een paar punten.

 

1   Het HIB is anti-democratisch

Corten de Geer Advocaten heeft in opdracht van een grote groep bewoners en bedrijven een juridisch onderzoek gedaan. Daaruit blijkt: met een HIB wordt de reguliere inspraak omzeild en onschadelijk gemaakt.

 

2   Het HIB voldoet fundamenteel niet aan de eisen die gesteld worden aan ‘goede ruimtelijke ordening’

Er wordt geen MER gemaakt, verkeersstudies ontbreken, en de rechtszekerheid waar een bestemmingsplan voor bedoeld is wordt juist verder uitgekleed omdat het HIB verregaande afwijkingen mogelijk maakt t.o.v. het bestemmingsplan – terwijl dat bestemmingsplan niet gewijzigd wordt!!!

 

3   Het HIB voldoet niet aan de praktische eisen

Verkeer, parkeren, en groen worden ondergeschikt gemaakt.

 

4   In het HIB wordt gelogen

Er wordt bewust gegoocheld met getallen omdat aan u een beeld moet worden geschetst dat alles goed gaat. Dat is niet zo. De groenberekeningen kloppen van geen kant zie onze inspraakreacties.

 

5   In het HIB wordt een dichtheid mogelijk gemaakt die niet goed is voor de stad – maar wel de portemonnee spekt van ontwikkelaars én grondbedrijf

Welke dichtheid de beste is – daar kunnen we lang en breed over discussiëren. Feit is, dat de verdichting vooral prettig is om zo meer geld te kunnen verdienen.

 

6   Het HIB faciliteert een verkeersinfarct

Het doen alsof mensen geen auto meer zullen hebben, alle parkeerplaatsen die 10 jaar geleden gereserveerd waren weghalen en verkeersstudies allemaal zo interpreteren dat het wel goed komt is Wensdenken. Vooral voor de bedrijven in het gebied ontstaat een totaal onwerkbare situatie. Aan u wordt het beeld geschetst dat dat goed is uitgezocht: dat is niet het geval.

 

7   Het HIB is een circulaire vlag op een modderschuit

Vuile grond wordt niet afgevoerd. Dit wordt circulair genoemd. “Circulair als het uitkomt?” Jammer dat harde toetsingskaders om circulariteit af te dwingen op andere terreinen achterwege blijven.

 

8   Het HIB is een sterfhuisconstructie voor het werken in de BSH

De VEBAN heeft dit betoog helder verwoord. Veel bewoners onderschrijven dit bezwaar. Wij zijn hier juist komen wonen omdat er een gemengd woon-werkmilieu zou ontstaan.

Foto