Nieuw bericht

Voortgang Investeringsbesluit Buiksloterham

geplaatst op 28 april 2020, 10:19 uur, door Julia Groenewold

Ondanks de coronacrisis werkt de gemeente zo goed mogelijk door aan de herijking van het Investeringsbesluit Buiksloterham. We gaan ervan uit dat de gemeenteraad de nota in de herfst van dit jaar vaststelt.

Tot en met 4 februari 2020 konden belanghebbenden een inspraakreactie geven op de concept Investeringsnota. We hebben 86 inspraakreacties ontvangen. Die gingen onder andere over de leefbaarheid in Buiksloterham, ondernemen in het gebied, de ontwikkelmogelijkheden en over de manier waarop de gemeente de plannen maakt. In een nota van beantwoording reageren we op alle inspraakreacties. Daarnaast passen we waar nodig de Investeringsnota aan.

In de nota van beantwoording reageren we ook op het advies van stadsdeel Noord. De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur van Noord, dat op zijn beurt advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen en inspraakreacties wegen zwaar mee in het besluit dat het college neemt over de Investeringsnota. Daarna legt het college de Investeringsnota voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de nota vast.

Planning
Volgens onze huidige planning kan de gemeenteraad de Investeringsnota Buiksloterham op 30 september vaststellen. Maar we houden er rekening mee dat dit moment doorschuift naar later in het jaar.

Inspreekmoment
Belanghebbenden die een inspraakreactie hebben gegeven, ontvangen van ons de nota van beantwoording en de aangepaste Investeringsnota, nadat het college beide documenten akkoord heeft bevonden voor behandeling in de gemeenteraad. Dit zal na de zomervakantie zijn. Mensen die gebruik willen maken van een laatste inspreekmoment, kunnen dat doen bij de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. We melden het op deze website wanneer het zo ver is.

Foto: Impressie van Strip 3 zoals uitgewerkt door Studioninedots en DELVA. Beeld: WAX Architectural Visualizations.

Foto