Nieuw bericht

Reflectief essay over de ontwikkelingen in de Buiksloterham

geplaatst op 28 oktober 2019, 12:00 uur, door marieke de Haas

Samen met drie studiegenoten heb ik een case-study gedaan over de ontwikkelingen in de Buiksloterham. Wij studeren Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning en Urban Environmental Management aan de universiteit van Wageningen. Voor ons onderzoekje hebben we Saskia Müller geinterviewd van Stadslab Buiksloterham. Zij vroeg ons onze bevindingen te delen zodra ze af zijn.


Omdat het een reflexief essay is, kunnen de taal en conclusies nogal abstract klinken. Het doel van het essay was om de ontwikkelingen rondom participatie en circulariteit in een bredere context van 'de Nederlandse planning cultuur' te kunnen begrijpen. Voor deze reden is er ook nog een vergelijkende schets gemaakt met de ontwikkeling van de Oude Dokken van Ghent, in België. Dit zodat wij, als toekomst planners en architecten, lessen kunnen trekken over planningsprocessen van nu en de toekomst.   

We zouden graag Saskia willen bedanken voor haar tijd en inspirerende woorden. De toegevoegde waarde die zij met het Stadslab creëert voor de ontwikkelingen in Buiksloterham mogen niet onderschat worden.

Mocht je op- of aanmerkingen hebben is dat zeer welkom.

Groet van Marieke de Haas.

Documenten