Nieuw bericht

Co-creatie groenvisie

geplaatst op 16 maart 2019, 12:23 uur, door Julia Groenewold

De gemeente gaat samen met bewoners en gebruikers van de wijk de contouren van de groenvisie Buiksloterham ontwerpen. Je bent welkom bij deze co-creatie als je bij drie sessies aanwezig kunt zijn.

De sessies zijn op:
1. Woensdag 27 maart van 16.00-18.00 uur.
2. Dinsdag 9 april van 19.00-22.00 uur.
3. Donderdag 9 mei van 16.00-18.00 uur.
De locatie hebben we nog niet vastgelegd, maar zal in Buiksloterham zijn.

Value engineering
Via value engineering zullen we met alle stakeholders (directies gemeente en gebruikers Buiksloterham) een afgewogen keuze maken over de ontwerpruimte voor de groenstructuur van Buiksloterham. Value engineering is een systematische methode om samen met stakeholders de waarde van projecten te verbeteren en/of te verrijken.

Drie sessies
In drie sessies werken we toe naar gedragen uitgangspunten voor groen die de meeste waarde opleveren:
1/ Delen van alle relevante informatie over de opgave. Duidelijk maken uit welke stukken de puzzel eigenlijk bestaat. Functieanalyse maken (welke doelen heeft het project, welk belang hechten we aan het bereiken van de doelen).
2/ Scenario’s bedenken, creativiteit van de stakeholders benutten. Beoordelen van de scenario’s aan de hand van de functieanalyse (dient het scenario de doelen) en randvoorwaarden (techniek, planning, kosten).
3/ De stedenbouwkundigen van Buiksloterham hebben de twee of drie meest kansrijke scenario’s uit sessie 2 gevalideerd: zijn er kansrijke ontwerpen te maken op basis van de scenario’s?

Herijking investeringsbesluit
Het resultaat van de derde sessie en deze co-creatie neemt de gemeente op in de herijking van het investeringsbesluit uit 2006. Het zijn kaders/spelregels waaraan het uiteindelijke ontwerp van het openbare groen, kavelgroen en water dient te voldoen.

Meedoen?
Deze co-creatie vraagt om transparantie en zorgvuldigheid. Alle stakeholders zitten gelijkwaardig en op basis van dezelfde informatie aan tafel. Die informatie delen we in de eerste sessie. De gemeente heeft al een aantal mensen persoonlijk uitgenodigd die ons hebben laten weten dat ze betrokken willen worden. Iedereen die drie sessies aanwezig kan zijn, is welkom.
Meer informatie: Elianne in het Veld: e.in.het.veld@amsetrdam.nl; 06  8362 2774.

Foto