Nieuw bericht

Twee smart grids in Buiksloterham

geplaatst op 19 juni 18, 12:21 uur, door Saskia Müller

Schoon Schip en Republica in de schijnwerpers

Buiksloterham herbergt een aantal baanbrekende experimenten met elektriciteitsvoorziening.
Schoon Schip en Republica, beide nieuwbouwprojecten, gaan elk een eigen slim elektriciteitsnet (smart grid) aanleggen. Daarmee kunnen zij de zelf uit zon opgewekte energie, onderling leveren, in eigen batterijen opslaan en verrekenen. De VVE’s zullen als netbeheerder optreden en krijgen gedurende minimaal 10 jaar de vrijheid zelf tarieven vast te stellen. De smart grids zullen met slechts een grootverbruikersaansluiting verbonden zijn met het openbare elektriciteitsnet. Zo dragen deze projecten bij aan het balanceren van het openbare net.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was 14 juni op de MeetUp om Republica te feliciteren met de nu ook aan hen verleende toestemming voor deze bijzondere proef. RVO beheert de Experimenteerregeling, die onder voorwaarden de mogelijkheid biedt af te wijken van bepalingen in de Elektriciteitswet.