Nieuw bericht

Werkzaamheden warmtetransportleiding Ridderspoorweg

geplaatst op 4 juni 18, 14:15 uur, door Julia Groenewold

Heijmans legt in opdracht van Nuon een warmtetransportleiding aan langs de Ridderspoorweg.
Hiermee wordt Buiksloterham aangesloten op de reeds bestaande warmtetransportleiding in Amsterdam Noord. De leiding maakt energie neutrale nieuwbouw in Buiksloterham mogelijk.

Waar
De werkzaamheden vinden plaats op de Ridderspoorweg, vanaf de Distelweg tot aan de Klaprozenweg; in vijf fasen. Heijmans doet eerst een bodemonderzoek ter hoogte van de Nova Zembla Lofts om vast te stellen dat het tracé van de gestuurde boringen vrij is van obstakels.

Wanneer
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 11 juni 2018 tot en met vrijdag 21 september 2018. Reguliere werktijden zijn tussen 7:00 - 19:00 uur. Tijdens de weekendwerkzaamheden gelden afwijkende werktijden.

Verminderde bereikbaarheid 3 t/m 5 en 10 t/m 12 augustus
De Ridderspoorweg blijft tijdens de werkzaamheden bereíkbaar, behalve tijdens het intrekken van de boorstrengen. Dit staat gepland in de weekenden van 3 t/m 5 en 10 t/m 12 augustus 2018. Dan is de Ridderspoorweg afgesloten vanaf vrijdagavond 18:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. De Monnikskapstraat, Kaasjeskruidstraat en de Bosrankstraat zijn tijdens de afsluiting bereikbaar vanaf de Klaprozenweg.

Parkeervakken vervallen
Vanaf 11 juní tot medio september zullen de parkeervakken aan weerszijden van de Ridderspoorweg tussen de Papaverweg en het kanaal tijdelijk vervallen. Als er nog andere parkeervakken vervallen, krijgen omwonenden dat op tijd te horen.

Contact
Omgevingsmanager: Marcel van der Sterre; msterre@heijmans.nl.
Een vertegenwoordiger van Heijmans is elke woensdag tussen 13:00 en 14:00 uur in de bouwkeet op Papaverweg 265 aanwezig om vragen en/of opmerkingen te beantwoorden.
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de werkzaamheden, stuur dan uw naam, adres en e-mailadres naar msterre@heiimans.nl. 

Foto