Activiteit

Bijeenkomst voor productieve bedrijven in Buiksloterham

dinsdag 2 maart 2021 , 16:30 - 18:00 uur

Buiksloterham verandert naar een gemengde wijk voor werken en wonen. We willen de huidige bedrijvigheid zoveel mogelijk behouden. We nodigen ondernemers uit om hierover met ons in gesprek te gaan tijdens een online bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle productieve ondernemers in Buiksloterham met een bedrijfsruimte. Productieve bedrijven werken in industrie, ambacht, groothandel, opslag of transport. We willen hen graag meenemen in onze ideeën en horen wat ze ervan vinden.

Wat kunnen we doen
Die ideeën gaan over wat de gemeente en ondernemers kunnen doen voor het behoud van productieve bedrijvigheid in Buiksloterham. Waar moeten we rekening mee houden bij de inrichting van de openbare ruimte. Hoe zorgen we voor maatwerk en flexibiliteit. Hoe kunnen ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente optimaal samenwerken. Wat kan de gemeente doen op planologisch juridisch vlak.

Ideeën
In november 2020 heeft de gemeenteraad de Investeringsnota Buiksloterham 2020 vastgesteld. We zijn daarna aan de slag gegaan met een notitie over productieve bedrijvigheid in het gebied. Vorig jaar hebben we interviews gehouden met verschillende ondernemers. Op basis daarvan hebben we onze ideeën opgeschreven.

Mengen
Het mengen van productieve bedrijvigheid met wonen gebeurt in heel Amsterdam. We willen het landschap rond de stad zoveel mogelijk open houden. Dus is er minder ruimte voor bedrijven aan de rand van de stad. Daarom moet er in veranderende wijken ruimte blijven voor bedrijvigheid.

Locatie
Online
Illustration
 
Deel dit: