Activiteit

HIB-spiratie: deel je mening en maak werk van je inspraak!

donderdag 23 januari 2020 , 19:30 - 22:00 uur

Half december publiceerde de gemeente de HIB. Het investeringsplan en de spelregelkaart voor de verdere ontwikkeling van Buiksloterham. Aansluitend is de officiële inspraaktermijn van start gegaan om te reageren op het vernieuwde investeringsbesluit. Tot en met 4 februari a.s. kun je schriftelijk inspreken. De gemeente haalt niet actief inspraakreacties op, maar niet getreurd want op donderdag 23 januari a.s. organiseren we een eigen bijeenkomst: HIB-spiratie voor inspraak.

Agenda
23 januari 2020 in Hollandse Nieuwe, Papaverweg 48.

HIB inspraak Buiksloterham

19.15
Binnenkomen, koffie/thee

19.30
Opening, doel van de avond en programma vaststellen

19.40
Deskundigen over onderdelen van het HIB
o.a. Thijs Reuten (eerder stadsdeelwethouder Amsterdam Oost) over zijn ervaring met het fenomeen spelregelkaart in Oost.
Verder: de mate van groen, de combi wonen en werken, circulaire ambities de maat genomen, de consequenties van verdichting.

20.30
Onderwerpen verdiepen in kleinere groepen
Op basis van kennis en ervaring van de deskundigen en van wat veel buurtgenoten al hebben uitgezocht, praten we door over wat beter kan in het HIB. Afhankelijk van de voorkeuren stellen we ter plekke groepen samen.

21.30
Verslag uit de deelgroepen aan iedereen

21.50
Afspraken over de inspraakreacties. Wie gaat wat doen?

Aanmelden graag via de aanmeldknop onder.

Het College van B&W nodigt iedereen uit om hun mening te geven op de toekomstige ontwikkeling met meer woningen, met nog steeds de ambitie om wonen en werken te combineren, met voorstellen voor groen en openbare ruimte. En dat allemaal zo duurzaam en circulair mogelijk. Biedt de Buiksloterham voldoende ruimte voor verdichting en leefbaarheid? Maakt de gemeente de juiste keuzes? Spreekt uit deze investeringsagenda de durf en ambitie om de wijk echt toekomstbestendig te maken en, niet onbelangrijk, krijgen bewoners en bedrijven ook zeggenschap over de daadwerkelijke investeringen?

Deel je mening met je buurtgenoten en werk samen met experts uit de buurt en andere deskundigen aan goed onderbouwde kritiek, vernieuwende ideeën en alternatieve voorstellen. We hebben een programma samengesteld met sprekers die hun ongezouten commentaar geven op de spelregelkaart voor Buiksloterham en met ruimte om van gedachten te wisselen over het opstellen van een (gezamenlijke) inspraakreactie.

 

 

Meld je aan

Kosten
Gratis
Illustration
 

Aantal aangemelde deelnemers: 9

Deze mensen komen:
- Martijn van der Hulst
- Peter Bongers
- Peter Dortwegt
- Anouk Reintjens
- Rob Post
- Frans Knibbe
- frank alsema

Meld je aan
Deel dit: