Activiteit

Ondernemen in Buiksloterham

woensdag 17 april 2019 , 17:30 - 19:30 uur

Denk mee - Doe mee

De wijk is snel aan het veranderen. Dat biedt kansen maar het roept ook vragen op over de plaats van bedrijven hier. Als mede ondernemers in het gebied willen we jullie vragen mee te denken over onze positie in de toekomst in de nieuwe Buiksloterham. De gemeente, hebben we gemerkt, is benieuwd hoe we erover denken en wil daarmee rekening houden. Omdat er een nieuw Investeringsbesluit (met spelregels voor de herinrichting van het gebied) aankomt, is het zaak hier nu snel werk van te maken.
Het gaat ons om twee zaken:
1. De positie en behoeften van bestaande bedrijven in het gebied die respect verdienen.
Hoe brengen we de posities in kaart, met inbegrip van wat als belemmerend wordt ervaren aan de nieuwe ontwikkelingen en van wat nodig is voor behoud en versterking.
2. Opties voor meer circulaire bedrijvigheid voor bestaande en nieuwe bedrijven.
Welke keuzes kunnen wij als bedrijven onderling kunnen maken om onszelf te versterken èn iets toe te voegen aan het gebied op basis van circulariteit. Willen we samenwerken, investeren, vooroplopen? Met wie? Waar zit de win-win?
Wij organiseren een eerste bijeenkomst voor inventarisatie en om vragen en ideeën te groeperen voor verdere actie. Daarbij zullen de gemeente en de Veban in ieder geval vertegenwoordigd zijn. De gemeente heeft al laten weten na een eerste bijeenkomst verder te willen beraadslagen over de onderwerpen die worden opgebracht. Doel is een nieuw investeringsbesluit met respect voor bestaande belangen en ruimte voor uitwerking van goede, nieuwe plannen.

Meld je aan

omschrijving doelgroep Ondernemers klein en groot

Aantal aangemelde deelnemers: 2

Deze mensen komen:
- Daphne Meijer

Meld je aan
Deel dit: