Activiteit

Drie bijeenkomsten om samen met gemeente te werken aan groenvisie Buiksloterham

woensdag 27 maart 2019 , 16:00 - 18:00 uur

We gaan samen met bewoners en gebruikers van de wijk de kaders/richtlijnen van de groenvisie Buiksloterham ontwerpen. U bent welkom bij de bijeenkomsten als u bij alle 3 sessies aanwezig bent.

De sessies zijn op:
Woensdag 27 maart van 16.00-18.00 uur
Dinsdag 9 april van 19.00-22.00 uur
Donderdag 9 mei van 16.00-18.00 uur
De locatie hebben we nog niet vastgelegd, maar zal in Buiksloterham zijn.

Value engineering
Via value engineering zullen we met alle stakeholders (directies gemeente en gebruikers Buiksloterham) een afgewogen keuze maken over de ontwerpruimte voor de groenstructuur van Buiksloterham. Value engineering is een systematische methode om samen met stakeholders de waarde van projecten te verbeteren en/of te verrijken.

Locatie
Nadat je je hebt aangemeld via https://www.amsterdam.nl/projecten/buiksloterham/nieuws-buiksloterham/co-creatie/ ontvang je de locatie
Thema Cocreatie
Deel dit: